• A Warm Welcome

  Situated in the heart of a thriving expat community, our school is home to families from all over the world

  Secondary students in ICT lesson

 • Academic Success

  Delivering oustanding results at every level in our school

  IB students in media class

 • Helping Others Thrive

  We believe passionately in learning, and our modern approach to education continues to help our students shine

 • Be Ambitious

  Inspiring academic success & developing social, intellectual and confident children

  Three primary students in class working together

 • Support & Guidance

  We look forward to seeing you at the British International School, Puxi and welcoming you and your family to our special community

  Secondary students in English class

 • News & Views

  Stay in touch with all that is taking place in our school and our community

  IB student reading

 • Get in Touch

  We like talking about education and children. You can get in touch with our admissions team by phone,skype or e-mail, or by calling in to see us

  IB students in Chemistry lab

An Introduction

Shanghai Dutch School (SDS) is een school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in Shanghai voor Nederlandstalige kinderen.

 • Shanghai Dutch School royal visit

De school is onderdeel van British International School Shanghai (BISS) te Puxi en biedt een hoogwaardig Nederlands taalprogramma voor peuters, leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs tot en met vwo klas 6. SDS is aangesloten bij stichting NOB en is geaccrediteerd door de Nederlandse onderwijsinspectie.

Alle Nederlandstalige studenten worden tweetalig opgeleid tijdens de schooluren van BISS. De kinderen volgen het Britse curriculum in de Engelse taal met daarbij het vak Nederlandse taal en cultuur, dat is opgenomen in het dagprogramma van BISS. In year 7, 8 en 9 wordt het vak Nederlands aangevuld met aardrijkskunde en geschiedenis omdat uit ervaring gebleken is dat alleen Nederlandse taal studeren niet voldoende is voor het bereiken van het gewenste instroomniveau in Nederland en België. Op BISS/SDS hoeven de leerlingen geen naschoolse Nederlandse lessen te volgen en kunnen ze, zonder achterstand in de Nederlandse taal en met een native Engels niveau, vloeiend instromen in het onderwijs in hun vaderland of elders in de wereld.

Op de basisschool richt SDS zich op de kerndoelen voor Nederlandse taal afgegeven door OC&W. Om te bepalen of deze doelen zijn bereikt, worden twee keer per jaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito afgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid voor deelname aan de Cito-eindtoets in groep 8. Zo kunnen ouders altijd zien hoe het kind scoort ten opzichte van een in Nederland wonende leeftijdgenoot.

Voor studenten in het voortgezet onderwijs wordt door BISS/SDS gestreefd naar het behalen van het bilingual diploma IGCSE-Engels/Nederlands (doorstroom naar havo, klas 5 of vwo, klas 5) of IB-Engels/Nederlands (vwo-diploma). Beide diploma’s zijn internationaal erkend en beide talen worden geëxamineerd op first language niveau. In het BISS-programma, vanaf year 7, is het mogelijk om naast Engels en Nederlands nog te kiezen voor een extra taal: Frans, Spaans of Mandarijn. Dit is een second language waar, indien gekozen in het eindpakket, examen in wordt afgenomen.

Naast het verzorgen van uitstekend onderwijs is Shanghai Dutch School een waardevolle en actieve Nederlandse en Belgische gemeenschap voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders. Elke week is er na school een ‘Dutch Club’ waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen en waar ouders welkom zijn. De familieactiviteiten worden altijd druk bezocht en zijn goede gelegenheden voor ouders om in een ontspannen sfeer, onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar te ontmoeten; werk van kinderen te bekijken; klasgenoten van de kinderen te leren kennen en met de leerkrachten te praten.

Het Nederlands onderwijs is inbegrepen in het schoolgeld van BISS; er hoeft geen extra schoolgeld betaald te worden aan SDS.

Share this page:

Share