• A Warm Welcome

  Situated in the heart of a thriving expat community, our school is home to families from all over the world

  Secondary students in ICT lesson

 • Academic Success

  Delivering oustanding results at every level in our school

  IB students in media class

 • Helping Others Thrive

  We believe passionately in learning, and our modern approach to education continues to help our students shine

 • Be Ambitious

  Inspiring academic success & developing social, intellectual and confident children

  Three primary students in class working together

 • Support & Guidance

  We look forward to seeing you at the British International School, Puxi and welcoming you and your family to our special community

  Secondary students in English class

 • News & Views

  Stay in touch with all that is taking place in our school and our community

  IB student reading

 • Get in Touch

  We like talking about education and children. You can get in touch with our admissions team by phone,skype or e-mail, or by calling in to see us

  IB students in Chemistry lab

Het onderwijs aan peuters en kleuters (EYFS & Year 1)

De taalontwikkeling in de eerste zes levensjaren van een kind is van groot belang voor de periode daarna. Vroegtijdige interventie heeft veel effect, zeker voor Nederlandstalige kinderen die in het buitenland opgroeien en dus vaak meertalig opgeleid worden.

Het is daarom belangrijk dat deze kinderen op jonge leeftijd een (voorschools) taalprogramma krijgen aangeboden, waarin gewerkt wordt met een gestructureerde didactische aanpak, gericht op het vergroten van de woordenschat en het inlopen van mogelijke taalachterstanden.

Ons peuter- en kleuteronderwijs richt zich vooral op de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid. De belangrijkste deelgebieden zijn woordenschat en woordgebruik, vloeiend en verstaanbaar vertellen, kritisch luisteren, gesprekjes voeren en mening uiten en vragen stellen. Aan deze taalonderdelen zijn doelen gekoppeld. Binnen een thema worden afwisselende actieve en creatieve werkvormen ontworpen op het niveau van de leerling. Na afloop van het thema wordt via observatie door de leerkracht bekeken of de doelen zijn bereikt.

Mogelijke stagnaties in de taalontwikkeling van het kind proberen we te signaleren via afname van de ‘Peutertoets voor taal’ en de ‘Kleutertoets voor taal’van Cito. Na analyse van het toetsresultaat wordt bij een gebleken deficiëntie een specifiek programma voor de leerling ontworpen met behulp van het ‘Hulpboek Taal’ van Cito.

De vooropgestelde onderwijsdoelen willen we bereiken via gevarieerde activiteiten zoals:voorlezen, praatplaten, kringgesprekken, rollenspelen, liedjes zingen, gedichtjes voordragen, dans- en bewegingsspelletjes, drama, woordkaartspelletjes, knutsel- en tekenactiviteiten en het kijken naar korte filmpjes. We gebruiken de adviezen en thema’s van de methodes ‘Peuterplein’ en ‘Kleuterplein’ van uitgeverij Malmberg. Binnen deze activiteiten leren de kinderen niet alleen taalvaardigheden maar ook sociale vaardigheden, bovendien hebben de kinderen zichtbaar plezier, maken ze snel vriendjes en voelen ze zich thuis in de Nederlandse klas.

Share this page:

Share