• A Warm Welcome

  Situated in the heart of a thriving expat community, our school is home to families from all over the world

  Secondary students in ICT lesson

 • Academic Success

  Delivering oustanding results at every level in our school

  IB students in media class

 • Helping Others Thrive

  We believe passionately in learning, and our modern approach to education continues to help our students shine

 • Be Ambitious

  Inspiring academic success & developing social, intellectual and confident children

  Three primary students in class working together

 • Support & Guidance

  We look forward to seeing you at the British International School, Puxi and welcoming you and your family to our special community

  Secondary students in English class

 • News & Views

  Stay in touch with all that is taking place in our school and our community

  IB student reading

 • Get in Touch

  We like talking about education and children. You can get in touch with our admissions team by phone,skype or e-mail, or by calling in to see us

  IB students in Chemistry lab

Onderwijs op de basisschool

In groep 3 tot en met 8 wordt voortgebouwd op de basisvaardigheden voor taalverwerving die de leerlingen in de peuter- en kleuterjaren hebben verworven. De focus ligt in de groepen 3 tot en met 8 op het technisch en begrijpend lezen en woordenschatverrijking.
De elementaire leeshandeling

Groep 3/klas 1 ,vervult een belangrijke rol in de schoolloopbaan van het kind. Hier leert het onder andere lezen. Goed kunnen lezen is de voorwaarde voor een succesvolle vervolgeducatie. Daarom is de kern van het onderwijs in dit jaar de elementaire leeshandeling.

Het grootste gedeelte van de les wordt programmagericht gewerkt. Dit wil zeggen dat de leerkracht het lesdoel bepaalt en daarbij een directe instructie geeft met gesloten gevarieerde verwerkingsvormen. Daarnaast worden initiatieven van leerlingen verwerkt.

Kinderen die year 1 op een internationale school hebben gevolgd, hebben een grote voorsprong op de kinderen die rechtstreeks uit Nederland of België komen. Voor kinderen die al kunnen lezen op minimaal AVI-M3 niveau is er bij elk thema een werkboek plus beschikbaar, waarin ze kunnen werken aan uitdagende lees- en taalopdrachten, passend bij hun niveau.

Verdieping in het taalonderwijs

Het onderwijs in de groepen 4 tot en met 8 (NL) of klas 2 tot en met 6 (BE), is gericht op uitbreiding en verdieping van de basisvaardigheden. Kinderen zijn van nature leergierig en gemotiveerd om hard te werken om hun taalvaardigheden uit te breiden. Hier spelen wij graag op in.

Het onderwijs richt zich in deze groepen op de deelgebieden taalbeschouwing, woordenschat, spelling, mondelinge taalvaardigheid, stellen en lezen. Over het algemeen wordt programmagericht gewerkt via het expliciete instructiemodel. Daarbij worden ook coöperatieve- en constructieve werkvormen ingezet. We gebruiken als leidraad de methoden: Taal Actief, Nieuwsbegrip en Estafette.

Naarmate de leelringen ouder worden, wordt hun geleerd om meer zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van hun werk. Door middel van formatieve toetsing en self-assessment krijgen de leerlingen inzicht in eigen kunnen en kunnen ze eigen leerdoelen formuleren.

Leeropbrengsten

De leeropbrengsten worden gemeten via het leerlingvolgsysteem van Cito. In groep 8 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. De uitslag wordt geëvalueerd en indien nodig wordt het lesprogramma aangepast aan de leerbehoefte van de leerling. Ouders worden goed op de hoogte gehouden van de leeropbrengsten van hun kind.

Share this page:

Share