เรามอบอนาคตที่สดใส

 • เราเป็นโรงเรียนนานาชาติอังกฤษที่เปิดรับนักเรียนทั้งประเภทประจำและไป-กลับจากทั่วโลก
 • ปัจจุบัน เรามีนักเรียนทั้งหมดกว่า 1,100 คนและมีคณะครูอีกกว่า 130 คน เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคตะวันออก
 • เราส่งเสริมและสร้างแนวทางให้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้มากกว่าโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่นี้

Boarding and day school students - Regents International School Pattaya

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

  เราปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น โดยมีคณะครูและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกด้วย

  British boarding school students | Regents International School Pattaya
 • ข้อดีของหอพักประจำ

  การอยู่หอพักประจำที่โรงเรียนเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคม โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้เชี่ยวชาญ

  British boarding school | Regents International School Pattaya
 • การส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ

  เราส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ดีและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้

  Boarding and day students at Regents International School Pattaya
 • การเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

  นักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นจะได้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี การรวมนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จะช่วยให้นักเรียนระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

  Primary students at Regents International School Pattaya
 • องค์กรที่ยิ่งใหญ่

  โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาเป็นโรงเรียนในเครือนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่นซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและมีนักเรียนในเครือทั่วโลกกว่า 32,000 คน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน นักเรียนของเราจะได้รับการปลูกฝังให้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเป็นสากลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ได้แก่ สถาบันจูลิอาร์ด จากนิวยอร์กและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) อีกด้วย

  Nord Anglia Education logo

สมัครเข้าเรียนเพื่อสำรองที่นั่ง