โครงการ 'ก้าวสู่อนาคตที่สดใส' สำหรับนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น

 • เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 7-14 ปี
 • โครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 3-8 เมษายน โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งแบบอยู่หอพักประจำหรือไป-กลับ
 • นักเรียนที่เลือกอยู่หอพักประจำจะได้พักที่หอพักของโรงเรียนซึ่งมีความสวยงาม ร่มรื่นและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาอย่างเข้มข้น (EAL)ในช่วงเช้า และได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจในช่วงบ่าย
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 'รายละเอียดโครงการ' (PDF)

Boarding school students - Regents International School Pattaya

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • นักเรียนจะได้ประสบการณ์ในการอยู่หอพักประจำ

  นักเรียนที่เลือกอยู่หอจะได้พักในหอพักประจำของโรงเรียนที่มีความสวยงาม ร่มรื่นและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงโดยแยกชั้นระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทางโรงเรียนจะจัดห้องพักไว้ให้สำหรับนักเรียน 2 คนต่อ 1 ห้อง ทั้งนี้นักเรียนทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของครูประจำหอพักและครูผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

  English course in boarding school | Regents International School Pattaya
 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

  นักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับครูเจ้าของภาษาที่มีความชำนาญในด้านการสอน โดยจะมีครูผู้ช่วยที่สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นผู้ช่วยอธิบายในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน

  Boarding and day students | Regents International School Pattaya
 • นักเรียนจะได้ฝึกให้เป็นคนที่มีความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ และรู้จักการทำงานเป็นทีม

  สำหรับกิจกรรมสันทนาการในช่วงบ่าย นักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความสนใจ ทั้งกิจกรรมที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ เรียนกอล์ฟกับสยามคันทรี่คลับหรือเรียนดำน้ำกับ Mermaid’s Dive Centre

  English and sports course | Regents International School Pattaya

สมัครเข้าร่วมโครงการก่อนที่นั่งเต็ม