• Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  Primary children

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  Teacher with children

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  Student doing presentation

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  science lab

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  children outside

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

How does yoga benefit your child’s learning?

Yoga can unite the mind, body and spirit and can improve flexibility, strength, coordination. It also has a variety of benefits for children during the developmental stages in their lives.

 • yoga

Yoga is a physical, mental, and spiritual practice or discipline which originated more than 3,000 years ago in India. The word yoga comes from the ancient Sanskrit language and it means “to yoke” or “to unite” the mind, body and spirit.

Here are just some ways in which practising yoga will support your child’s learning at school:

 • Enhances flexibility, strengthens coordination and mind-body awareness. Your child’s learning is reinforced through neural pathways. Various exercises and movements crossing over the right and left side of the body help to create these pathways across the midline of the brain, thereby connecting the body with the brain.
 • Improves concentration and memory
 • Encourages careful listening and awareness skills
 • Provides opportunities to practise following directions
 • Helps with the learning of early vocabulary for nouns, prepositions and verbs, as there is lots of repetition and naming of actions and poses
 • Storytelling in yoga facilitates the development of a child’s narrative skills
 • The chanting of sounds and breath control can help with speech development
 • Having the chance to lead activities and show favourite yoga poses increases a child’s confidence
 • Learning in a group setting is a fun way to help build social skills

Do you already practise yoga? Here are seven fun ways to practise yoga at home with your child, whatever their age:

 • Play games like Simon Says and Follow the Leader – make up your own poses for each other to copy                                        
 • Take turns reading stories to each other, which contain the names of animals. Move your bodies into position when you hear the name of a specific animal being called.
 • Play Alphabet Soup – place letters of the alphabet (on paper or magnet letters) into a grab bag. Take turns moving your body so it looks like the letter of the alphabet.
 • Create a pose and share with family members
 • Play pose tag – if someone gets tagged, they must freeze in a certain pose such as the triangle pose. The only way to be unfrozen is if someone runs between your legs.
 • Play ‘What Yoga Pose am I?’ guessing game
 • Let your imagination run away with you. The important thing is to have fun!

Related Links

Share this page:

Share