• Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  Primary children

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  Teacher with children

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  Student doing presentation

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  science lab

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  children outside

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

3rd May 2016


 
 

 • Letter from the Principal

Dear Parents,

1. Appointment of Head of Secondary
 I am pleased to announce that Mr Paul Harrison has been appointed as Head of Secondary. He takes up post in August as Mrs Eastwood moves into the role of Principal.    Mr Harrison comes to us with a background of considerable leadership experience in Malawi, Thailand, China, Kazakhstan, Malta and Birmingham. In his previous school he served as Head of Secondary for six years and upholds student centred approaches to learning. Thank you to all of the teams of students’ parents and staff who were involved in this important recruitment exercise.

2. Uniform change
We have appointed a new contractor to provide our school uniform and begun the process of review as we consider making changes to improve the quality, look and feel of our uniform. We have consulted with students, staff and parents and a further survey will be issued to ensure that everyone is involved.  School uniform is a sensitive issue in all schools and should be worn with pride, - we look forward to receiving all of your views.
 
3. External examination

The external exam season opened today as IB Diploma examinations and IGCSE examinations began. We trust that all students are and believe themselves to be properly prepared and look forward to the celebrations of success in the summer.
 
Thank you,
 
 
Vážení rodičia,
 
1. Nový riaditeľ gymnázia
S radosťou Vám oznamujem, že sme vymenovali nového riaditeľa gymnázia, pána Paula Harrisona. Nastúpi v auguste, keď pani Eastwood zaujme pozíciu riaditeľky školy. Pán Harrison má skúsenosti z Malawi, Thajska, Číny, Kazachstanu, Malty a Birminghamu. V predošlej škole bol riaditeľom gymnázia a vo výučbe je zástancom orientácie na študenta. Chcem sa týmto poďakovať všetkým študentom, rodičom a zamestnancom, ktorí sa podieľali na výberovom procese.
 
2. Zmena školskej uniformy

Zmenili sme dodávateľa školskej uniformy a začali sme zvažovať zmeny, aby sme zlepšili jej kvalitu, výzor a dojem. Tento proces už bol konzultovaný so študentami, zamestnancami a rodičmi. Všetci rodičia majú možnosť vyjadriť svoj názor ohľadom zmien v školskej uniforme aj prostredníctvom pripravovaného dotazníka.
 
3. Externé skúšky

V máji sa začali IB Diploma a IGCSE skúšky. Veríme, že všetci študenti sú poriadne pripravení a tešíme sa na úspešné ukončenie skúškového obdobia.
 
S pozdravom
 
 
친애하는 학부모님께,
 
학교에서 진행되고 있는 몇 가지 사안에 대해 안내의 말씀 드립니다.
 
1. 새로 부임하시는 중, 고등학교 교감 선생님 소개

  다음 연도 8월부터 교장으로 임명될 Mrs. Eastwood을 대신하여 중, 고등학교 교감 선생님으로서 저희와 함께할 Mr. Paul Harrison을 기쁜 마음으로 소개합니다. Mr. Paul Harrison은 말라위, 태국, 중국, 카자흐스탄, 몰타, 버밍햄에서 교육자로서 다양한 경험을 쌓았으며 이전 근무하였던 학교에서 6년 동안 교감으로 재직하며 재학생들의 학업 능력 향상에 크게 이바지하였습니다. 최고의 적임자를 물색하는 데 도움을 주신 모든 분께 감사의 말씀 전합니다.
 
2. 학교 교복 변경
 
  아시는 바와 같이 종전의 교복을 제공하던 업체와 계약이 만료되어 새로운 계약자가 교복을 제공할 예정이며 보기 좋고 편하며 질 좋은 교복을 제공하기 위하여 학생, 교직원, 학부모님과 지속해서 논의 중입니다. 학교 교복 변경은 민감한 사안으로 모든 학생이 자부심을 가지고 입어야 하는 중요한 옷이므로 조만간 설문조사를 통하여 학부모님의 의견을 듣고자 하오니 많은 분의 참여 부탁드립니다.
 
3. IB와 IGCSE 시험
 
  오늘부터 IB와 IGCSE 시험이 시작되었습니다. 지금까지 열심히 준비했던 학생들의 노력이 유감없이 발휘되길 바라며 모든 학생의 선전을 기원합니다.
 
감사합니다.
 
 
Matthew Benjamin Farthing
Principal / riaditeľ /올림

Share this page:

Share