• Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  BVIS Hanoi Trường chúng tôi Ảnh Mega

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  BVIS Hanoi Students

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  BVIS Hanoi Staff

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  BVIS Hanoi Curriculum

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  BVIS Hanoi Admissions

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  BVIS Hanoi News & Blogs

Lịch hoạt động

Tháng Mười Một 2017

Thứ Tư 01 Tháng Mười Một

01 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

09:00 - 10:00 Untitled Event

Thứ Năm 02 Tháng Mười Một

until 02 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

02 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

02 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

09:00 - 11:00 Untitled Event

15:10 - 16:10 Untitled Event

Thứ Sáu 03 Tháng Mười Một

until 03 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

All day Untitled Event

03 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

03 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

03 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

Thứ Bảy 04 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

All day Untitled Event

All day Untitled Event

until 04 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

04 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

Chủ Nhật 05 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

All day Untitled Event

All day Untitled Event

until 05 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

05 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

Thứ Hai 06 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

All day Untitled Event

until 06 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

until 06 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

Thứ Ba 07 Tháng Mười Một

until 07 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

All day Untitled Event

07 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

12:30 - 13:00 Untitled Event

Thứ Tư 08 Tháng Mười Một

until 08 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

until 08 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

15:20 - 15:50 Untitled Event

Thứ Năm 09 Tháng Mười Một

09 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

09:00 - 15:00 Untitled Event

Thứ Sáu 10 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

10 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

08:45 - 09:15 Untitled Event

Thứ Bảy 11 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

until 11 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

11 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

11 Tháng Mười Một 2017 onwards Untitled Event

Chủ Nhật 12 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

until 12 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

All day Untitled Event

Thứ Hai 13 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

All day Untitled Event

Thứ Ba 14 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

All day Untitled Event

09:00 - 11:00 Untitled Event

16:00 - 18:00 Untitled Event

18:00 - 18:30 Untitled Event

Thứ Tư 15 Tháng Mười Một

until 15 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

All day Untitled Event

Thứ Năm 16 Tháng Mười Một

All day Untitled Event

Thứ Sáu 17 Tháng Mười Một

until 17 Tháng Mười Một 2017 Untitled Event

13:00 - 16:30 Untitled Event

Tháng Mười Một 2017

Chia sẻ trang này:

Share