BVIS TP.HCM - Trường Quốc Tế Song Ngữ Độc Đáo!

Trường Quốc tế Anh Việt - BVIS TP.HCM là trường duy nhất ở Việt Nam được công nhận toàn diện bởi tổ chức CIS – Hội đồng các trường Quốc tế.

Chương trình giáo dục song ngữ của chúng tôi là chương trình dựa vào Chương trình giáo dục quốc gia Anh đồng thời có lồng ghép một số môn học Tiếng Việt nhằm mang lại cho các em những ưu việt nhất của hai nền giáo dục. Học sinh của chúng tôi tốt nghiệp với bằng Tú tài Anh (A level) - một văn bằng không chỉ được công nhận bởi tất cả các trường đại học hàng đầu trên thế giới mà còn được xem trọng và đánh giá cao bởi các trường đại học danh giá.

 

Untitled design

Đăng Ký Ngay!