School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Struktura a organizace

Naše škola je sesterskou školou Prague British International School (PBIS), se kterou v mnoha oblastech spolupracujeme. Využíváme rozsáhlé zkušenosti PBIS s výukou anglického jazyka a moderních metod výuky a učení. Díky každodenní přítomnosti mezinárodního společenství se znalost angličtiny přirozeně rozvíjí a okamžitě ověřuje v praxi.

Organizace akademického roku

Pokud jde o organizaci a fakturaci, akademický rok je rozdělen do tří semestrů.

 

Co se týče českého vzdělávacího systému, akademický rok je rozdělen na dva semestry, na jejichž konci žáci obdrží kombinované školní vysvědčení (známky i slovní hodnocení), včetně návrhů, jak pracovat doma tak, aby se jejich úroveň znalostí dále zvyšovala.

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o studijních výsledcích dětí prostřednictvím školních diářů a dalších doplňkových vysvědčení na úrovni britských vysvědčení (např. školní zpráva o začlenění), které odpovídají standardům britského vzdělávacího systému.

 

Vysvědčení na konci semestru i na konci školního roku obsahují dodatečné slovní hodnocení předmětů vyučovaných v angličtině. Ty se plně shodují s těmi, které dostávají žáci PBIS, a poskytují rodičům nejen podrobné informace o úrovni znalosti angličtiny u jejich potomků, ale obsahují také podněty, jak je podpořit v jejich dalším učení, aby dosáhli ještě lepších výsledků.

Učitelé

Učitelé ČBZŠ a PBIS spolupracují jako jeden tým. Účastní se všech porad, schůzí učitelského sboru a rodičovských schůzek, kde se rovným dílem dělí o své povinnosti a sdílejí zkušenosti. Navzájem si pomáhají, radí a podporují se. V každodenním životě našich učitelů na škole jsou samozřejmostí kolegialita, vzájemná důvěra a týmová práce.

Školní akce

V průběhu školního roku se koná spousta zajímavých akcí pro děti i jejich rodiče (ranní kávy, mezinárodní večery, vánoční koncerty, činoherní představení, dobročinný bazar, ohňostroje atd.), které pozitivně přispívají k rozvoji úzkých vztahů mezi školou, učiteli a rodiči. Během těchto akcí je velmi vítána pomoc rodičů. Právě proto existuje Sdružení přátel školy, které pomáhá organizovat výše uvedené akce a zastupuje rodiče ve škole.

 

Ve školním životě hrají významnou roli školní shromáždění, kde se schází celá základní škola (ČBZŠ a PBIS) a kde jsou prezentovány úspěchy žáků z jednotlivých tříd. Rodiče žáků se jednotlivých shromáždění mohou také účastnit a jsou vždy vítáni.

 

Další zajímavou akcí, které se účastní celá třída a na niž jsou zváni i rodiče, je shromáždění třídy. Organizuje se jednou za měsíc a pravidelně se v něm střídají jednotlivé třídy. Náměty jednotlivých shromáždění tříd jsou obvykle témata, která se probírají v daném semestru. Můžeme se zde setkat s historickými tématy (scény z doby panování princezny Libuše, anglického Jindřicha VIII., Války růží atd.), tancem nebo poezií či zpěvem. Tato shromáždění jsou pro děti obvykle velkým zážitkem.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?