School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

První stupeň základní školy (Primary)

Na prvním stupni ZŠ se řídíme dvojími osnovami. Angličtinu a matematiku vyučujeme podle anglického Národního kurikula jeho Rámce pro čtenářskou a matematickou gramotnost. U všech ostatních předmětů se řídíme Mezinárodním kurikulem pro základní vzdělávání (IPC), kdy se studenti učí na základě tematického přístupu, který jim umožňuje objevovat propojení učiva mezi různými předměty.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?