School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Kurikulum programu IB na Prague British International School

PBIS nabízí dvě větve studijního programu IB, které uspokojí studenty s různým zaměřením a schopnostmi: program IB Diploma a program IB Careers. 

Program IB Diploma

IB Diploma je přísný, akademicky náročný vyvážený studijní program, jehož cílem je připravit studenty na úspěšné studium na univerzitě i pro další život.

Jedná se o nejprestižnější mezinárodní kvalifikaci na světě, kterou respektují a vyhledávají ty nejlepší světové univerzity. Celé kurikulum IB se zaměřuje na rozvoj globálně smýšlejících mladých lidí, podporu kritického myšlení a neustálé sebereflexe, a to jak v akademických kurzech, tak během mimoškolních aktivit.

Kliknutím níže zobrazíte příručku k programu IB Diploma a jeho možnostem.

V roce 2017 dosáhli studenti PBS i EISP nejvyšších průměrných výsledků v IB v Praze a EISP se umístila na druhém místě v rámci sdružení škol Nord Anglia.

Kurikulum programu IB se skládá ze 6 skupin předmětů a jádra osnov, které zahrnuje teorii znalostí (TOK), odbornou esej a kreativitu, akci, službu (CAS). Toto jádro je povinnou součástí diplomu IB. Studenti si vybírají 6 předmětů, z každé skupiny jeden, z toho 3 na vyšší úrovni (HL) a 3 na standardní úrovni (SL).

Abychom toto zajistili, požadujeme jako minimální vstupní předpoklady následující:

minimálně 6 známek A*– C u IGCSE nebo ekvivalentní zkoušky

pro předměty úrovně HL – známku B nebo vyšší (u matematiky a fyziky vyžadujeme známku A)

vynikající hodnocení nebo externí reference ohledně chování

U některých jednotlivých předmětů máme také zvláštní požadavky, co se týče známek.

Příručka k programu IB Diploma

Program IB Careers

IB Careers Program (IBCP) je určen studentům se zájmem profesní vzdělávání, které je může dovést na univerzitu nebo také přímo do světa práce.

IBCP představuje rámec mezinárodního vzdělávání, které začleňuje vizi a vzdělávací principy IB do jedinečného programu speciálně vytvořeného pro studenty, kteří chtějí pokračovat v profesním vzdělávání.

Flexibilní vzdělávací rámec IBCP umožňuje školám propojovat potřeby, prostředí a celkový kontext jednotlivých studentů. Každá škola si vytváří svou vlastní charakteristickou verzi IBCP.

V rámci IB byl vytvořen profesní studijní program reagující na potřeby mnoha mladých lidí, kteří rádi využijí některých aspektů diplomového programu, ale chtějí se spíše soustředit na přípravu na svou profesi. IBCP tak rozšiřuje přístup k typu studia, které je typické pro všechny programy IB, ale zpřístupňuje program IB ještě širší skupině studentů ve věku 16–19 let.

Kariérní poradci PBIS a koordinátoři IB s každou jednotlivou rodinou rádi proberou nejvhodnější možnost studia.

PBIS vydává zvláštní dokumenty, v nichž podrobně popisuje předměty, které jednotlivé programy obsahují.

Pro studium programu IB Careers musí studenti dosáhnout:

4–5 známek A* – C u zkoušek IGCSE nebo Pre-IB (studenti musí úspěšně absolvovat zkoušku z angličtiny a matematiky)

pro požadovaný kurz BTEC známku C nebo vyšší v souvisejícím kurzu

Kliknutím níže zobrazíte příručku IB Careers Program Handbook a přehled možností programu IB Careers.

Příručka k programu IB Careers

  • Discover Our School | Prague British International School

    Discover Our School

    There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.