Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A UNIQUE APPROACH

  We combine Highest Quality Learning with the commitment to nurturing in each student a sense of social awareness and responsibility.

 • SUCCESS AND ASPIRATIONS

  We support students to achieve their goals through an exceptional range of learning opportunities.

  Our_Students

 • OUTSTANDING CARE AND EXPERTISE

  Our dedicated teachers combine exceptional classroom experiences with warmth and respect.

  Outstanding_Care_Expertise

 • EDUCATION BEYOND THE ORDINARY

  Our students are encouraged to learn through challenge and risk-taking.

  Education_Beyond_Ordinary

 • A WARM WELCOME

  Regents is a school where everyone can feel at home.

  Warm_Welcome

 • CONNECT WITH US

  We invite you to be right at the heart of our community

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • STAY CONNECTED

  Get the latest news from our school

  Primary Boys Football

 • GET IN TOUCH

  We look forward to hearing from you.

  Kindergarten students | Regents International School Pattaya

4 ขั้นตอนที่จะช่วยให้ลูกปลอดภัยออนไลน์

ในช่วงนี้เด็กมักเริ่มใช้เทคโนโลยีในวัยที่น้อยลงกว่าสมัยก่อน นี่คือขั้นตอน 4 อย่างที่จะช่วยให้ลูกของท่านปลอดภัยเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตทุกที่และทุกเวลา

 • 4 steps to help keep your child safe online

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นพื้นฐาน - คำแนะนำสำหรับการท่องเว็บอย่างปลอดภัย:

 • เก็บคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ๆยุ่งวุ่นวายในบ้านหรือพื้นที่ของครอบครัว
 • ห้ามให้ลูกของท่านเก็บโน๊ตบุ๊คไว้ในห้องนอนของเขา
 • ควบคุมสัญญาโทรศัพท์มือถือของเขาและพิจารณาให้เด็กเล็กใช้แต่อุปกรณ์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต
 • พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับวิธีที่เขากำลังใช้อินเทอร์เน็ต และเจรจาต่อรองกับเด็กโตเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเล่นออนไลน์
 • ยึดมั่นในกฎที่คุณตั้งไว้และอย่าอนุญาตให้เขาใช้ iPad หรือโทรศัพท์มือถือในห้องนอนข้ามคืน
 • พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสามารถและไม่สามารถเปิดเล่น - ลองเปิดเน็ตเล่นกับเขาดู
 • ตรวจสอบประวัติการเบราเซอร์ของเขาเป็นประจำ

ขั้นตอนที่ 2: พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เด็กสามารถเล่นโลกโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยและความสำคัญของความเป็นส่วนตัว:

 • อธิบายให้ลูกฟังว่าเขาสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียได้อย่างไร
 • พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์ - รวมถึงความอันตรายของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป บางครั้งการแชร์ข้อมูลอาจเป็นสิ่งที่ดีได้แต่เด็กๆสมควรมีความรู้ว่าการเผยแพร่มากเกินไปจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของเขาตอนนี้หรือในอนาคตได้
 • ลูกของท่านควรรู้ว่าในโลกออนไลน์มีผู้ใช้โซเชียลปลอมหลายคนและผู้ที่ชอบขโมยข้อมูลของคนอื่นด้วย เขาจึงควรระมัดระวังตัวกับคนแปลกหน้าที่ขอพบเจอหรือขอเงิน 

ขั้นตอนที่ 3: สอนลูกของท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์:

 • พูดคุยกับเขาเกีี่ยวกับสิ่งที่เขาอาจจะเห็นทางออนไลน์และวิธีที่พวกเขาควรตอบสนองต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม
 • เราจำเป็นต้องสอนให้เยาวชนรู้ว่าโลกออนไลน์มีมาตรฐานเดียวกับโลกจริง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
 • มารยาททั่วไปเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น: ในโรงเรียนเราจะไม่อนุญาตให้เด็กๆรังแกผู้อื่นและเราก็ไม่ต้องการให้ลูกของเราถูกรังแกเช่นกัน 
  ผู้ปกครองควรเตือนลูกว่าการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเรียกชื่อ การแพร่กระจายข่าวลือ หรือการข่มขู่ผู้อื่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • การให้ข้อมูลส่วนตัว: ในชีวิตจริงเราจะไม่เดินไปหาคนแปลกหน้าที่ห้างและมอบที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของเราให้เขา ในทำนองเดียวกันเราไม่ควรโพสต์รายละเอียดเหล่านี้ออนไลน์
 • บอกให้ลูกของท่านรู้ดีว่าถ้ามีอะไรผิดปกติพวกเขาสามารถมาหาคุณได้เสมอ
 • กรุณาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตออนไลน์ของเขา - กรุณาแสดงความสนใจและเอาทั้งครอบครัวเข้าร่วมด้วย
 • พูดคุยเกี่ยวกับเว็ปที่เขาชอบและถามว่าทำไม
 • ไม่มีการควบคุมโดยผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ 100% หรอก - แต่ช่องทางสนทนาระหว่างท่านและลูกของท่านเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของลูกบ้าง
 • พิจารณาสร้างข้อตกลงสำหรับครอบครัวสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างที่ดีคือ:

เด็กเล็ก: http://www.safekids.com/contract_kid/
เด็กวัยรุ่น: http://www.safekids.com/teen-pledge- for-being- smart-online/
ผู้ปกครอง: http://www.safekids.com/contract_parent.htm

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งตัวอย่างที่ดี :

 • อย่าใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เป็นการเลี้ยงดูลูก บางครั้งเราตั้งตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับลูก เรามักใช้โทรศัพท์ของเราเป็นวิธีตอบอีเมลหรือใช้เวลาเดินทาง แต่เราต้องระมัดระวังว่าตัวอย่างนี้จะไม่ส่งผลร้ายต่อมุมมองทางสังคมของลูกของเรา
 • ให้เวลาที่ใช้กับครอบครัวเป็นเขตไร้อินเทอร์เน็ต