We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

KEY STAGE 1 (1. STUPEŇ, 1. a 2. ročník)

Na stupni 1 (1. a 2. ročník) se naši studenti učí být více zodpovědnými a osvojují si strukturu školního dne

 • Year 2 1516

Stupeň 1, který zahrnuje 1. a 2. ročník, znamená začátek více strukturovaného přístupu k učení.

Ve věku, kdy jsou děti v rámci školního dne připraveny na více struktury a zodpovědnosti, začíná výuka čtení, psaní a matematiky formálnějším způsobem. Díky naším učebním osnovám jsou děti do výuky zapojeny a je pro ně zajímavá. Úkoly se často týkají určitého tématu a děti si dále osvojují čísla, slova a přírodní zákony, které vidí kolem sebe v každodenním životě.  

Děti na stupni 1 se účastní mnoha výletů během celého školního roku – letos již například byli na lezecké stěně a v blízké keramické dílně se dozvěděli mnoho informací o výrobě keramiky.

 Výuka dle vyvážených britských učebních osnov zajišťuje neustálý vývoj a návaznost a je obohacena mnoha výlety, návštěvami, uměleckými projekty, tématickými dny, hudbou a zpěvem. Tělesná výchova na tomto stupni také získává na důležitosti a naši studenti mohou plavat, tančit, zkoušet gymnastiku a učit se základy sportu. 

·         Anglický jazyk - čtení a psaní

·         Matematika

·         Přírodověda

·         Informační technologie

·         Zeměpis

·         Dějepis

·         Výtvarná výuka

·         Hudební výuka

·         Tělesná výuka

·         Technologie designu

·         MARS (Nauka o světových náboženstvích)

·         PSHE (Ekvivalent občanské nauky)

·         Český jazyk (v rámci českého programu pro české děti)