• A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

KEY STAGE 1 (1. STUPEŇ, 1. a 2. ročník)

Na stupni 1 (1. a 2. ročník) se naši studenti učí být více zodpovědnými a osvojují si strukturu školního dne

 • Year 2 1516

Stupeň 1, který zahrnuje 1. a 2. ročník, znamená začátek více strukturovaného přístupu k učení.

Ve věku, kdy jsou děti v rámci školního dne připraveny na více struktury a zodpovědnosti, začíná výuka čtení, psaní a matematiky formálnějším způsobem. Díky naším učebním osnovám jsou děti do výuky zapojeny a je pro ně zajímavá. Úkoly se často týkají určitého tématu a děti si dále osvojují čísla, slova a přírodní zákony, které vidí kolem sebe v každodenním životě.  

Děti na stupni 1 se účastní mnoha výletů během celého školního roku – letos již například byli na lezecké stěně a v blízké keramické dílně se dozvěděli mnoho informací o výrobě keramiky.

 Výuka dle vyvážených britských učebních osnov zajišťuje neustálý vývoj a návaznost a je obohacena mnoha výlety, návštěvami, uměleckými projekty, tématickými dny, hudbou a zpěvem. Tělesná výchova na tomto stupni také získává na důležitosti a naši studenti mohou plavat, tančit, zkoušet gymnastiku a učit se základy sportu. 

·         Anglický jazyk - čtení a psaní

·         Matematika

·         Přírodověda

·         Informační technologie

·         Zeměpis

·         Dějepis

·         Výtvarná výuka

·         Hudební výuka

·         Tělesná výuka

·         Technologie designu

·         MARS (Nauka o světových náboženstvích)

·         PSHE (Ekvivalent občanské nauky)

·         Český jazyk (v rámci českého programu pro české děti)