We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

KEY STAGE 2 (2. STUPEŇ, 3 – 6. ročník)

Stupeň 2 je důležitou fází školního života, kdy se studenti připravují na vstup do naší senior school (víceletá střední škola)

 • Year 3 1516

V ročnících 3, 4, 5 a 6 (stupeň 2) se studenti učí převzít zodpovědnost za své vlastní vzdělávání a stávají se více nezávislými ještě před tím, než vstoupí do senior school.

Na stupni 2 se klade velký důraz na rozvoj osobnostních stránek dětí a jejich mezilidských vztahů. Aby byly děti dobře připraveny na náročnost studia v dalších ročnících, dáváme dětem příležitost vést skupiny a třídní diskuze, připravovat prezentace a být iniciativní. Sebereflexe, sebehodnocení a nastavování cílů se také stávají součástí vzdělávání dětí, stejně tak jako rozvoj jejich nezávislosti.  

Na stupni 2 studenti  zaznamenají  velký pokrok ve výuce anglického jazyka, neboť studují pravidla anglické gramatiky a zároveň neustále zdokonalují svoji slovní zásobu. Na konci stupně 2 jsou z dětí sebevědomí studenti se znalostí angličtiny na takové úrovni, která jim zajistí výborný prospěch v naší senior school.

Na tomto stupni studenti také využívají rozšíženou nabídku mimoškolních aktivit, jako jsou kroužky, sportovní aktivity a školní výlety. Výuka cizích jazyků je také mnohem intenzivnější a studenti mají příležitost si, vedle angličtiny, zvolit také francouzský, španělský nebo německý jazyk. Čeští studenti nadále studují český jazyk.  

·         Anglický jazyk

·         Matematika

·         Přírodní vědy

·         Zeměpis

·         Dějepis

·         Informační technologie

·         Výtvarná výuka a technologie designu

·         Dramatická výuka

·         Hudební výuka

·         Tělesná výuka

·         MARS (nauka o světových náboženstvích)

·         PSHE (ekvivalent občanské nauky)

        ·         Český jazyk (v rámci českého programu pro české děti, které v těchto ročnících studují český jazyk namísto cizího jazyka)