• A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

KEY STAGE 2 (2. STUPEŇ, 3 – 6. ročník)

Stupeň 2 je důležitou fází školního života, kdy se studenti připravují na vstup do naší senior school (víceletá střední škola)

 • Year 3 1516

V ročnících 3, 4, 5 a 6 (stupeň 2) se studenti učí převzít zodpovědnost za své vlastní vzdělávání a stávají se více nezávislými ještě před tím, než vstoupí do senior school.

Na stupni 2 se klade velký důraz na rozvoj osobnostních stránek dětí a jejich mezilidských vztahů. Aby byly děti dobře připraveny na náročnost studia v dalších ročnících, dáváme dětem příležitost vést skupiny a třídní diskuze, připravovat prezentace a být iniciativní. Sebereflexe, sebehodnocení a nastavování cílů se také stávají součástí vzdělávání dětí, stejně tak jako rozvoj jejich nezávislosti.  

Na stupni 2 studenti  zaznamenají  velký pokrok ve výuce anglického jazyka, neboť studují pravidla anglické gramatiky a zároveň neustále zdokonalují svoji slovní zásobu. Na konci stupně 2 jsou z dětí sebevědomí studenti se znalostí angličtiny na takové úrovni, která jim zajistí výborný prospěch v naší senior school.

Na tomto stupni studenti také využívají rozšíženou nabídku mimoškolních aktivit, jako jsou kroužky, sportovní aktivity a školní výlety. Výuka cizích jazyků je také mnohem intenzivnější a studenti mají příležitost si, vedle angličtiny, zvolit také francouzský, španělský nebo německý jazyk. Čeští studenti nadále studují český jazyk.  

·         Anglický jazyk

·         Matematika

·         Přírodní vědy

·         Zeměpis

·         Dějepis

·         Informační technologie

·         Výtvarná výuka a technologie designu

·         Dramatická výuka

·         Hudební výuka

·         Tělesná výuka

·         MARS (nauka o světových náboženstvích)

·         PSHE (ekvivalent občanské nauky)

        ·         Český jazyk (v rámci českého programu pro české děti, které v těchto ročnících studují český jazyk namísto cizího jazyka)