We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

KEY STAGE 3 (3. STUPEŇ, 7 – 9. ročník)

První zkušenosti se střední školou mají naši studenti právě ve 3. stupni  

 • Year 8 1516 2

3. stupeň, tedy 7., 8. a 9. ročník, jsou důležitou fází v přípravě a vzdělávání našich studentů. Tato fáze studenty připravuje na následující 4. stupeň, tedy studium IGCSE programu. 

V návaznosti na předchozí výuku založenou na Anglických národních osnovách se  studentům 3. stupně dostává ještě intenzivnější podpory ze strany jejich učitelů. Zároveň získávají více nezávislosti tak, aby mohli úspěšně studovat vybrané předměty, které je vyučují odborníci v daných oborech.   

Studenti jsou vedeni k tomu, aby se stali členy našich sportovních týmů, aby se realizovali při hodinách hudební výchovy a nebo herectví, aby se zajímali o osobní rozvoj v hodinách PSHE (ekvivalent občanské výuky) a aby rozvíjeli své znalosti cizích jazyků,  jejichž výběr je široký – kromě angličtiny si mohou studenti 3. stupně vybrat další dva jazyky z nabídky moderních cizích jazyků (francouzština, němčina a španělština), přičemž čeští studenti pokračují ve studiu češtiny a k němu si přibírají jeden z těchto tří jazyků.    

Naši učitelé pečlivě monitorují rozvoj našich studentů, aby se ujistili, že studenti v předmětech dosahují vynikajících výsledků, což je v této fázi, která je přípravou na studium IGCSE programu,  velice důležité.     

·         Anglický jazyk

·         Matematika

·         Přírodní vědy (chemie, bilogie, fyzika)

·         Zeměpis

·         Dějepis

·         Informační technologie

·         Výtvarná výuka a technologie designu

·         Dramatická výuka

·         Hudební výuka

·         Tělocvik

·         PSHE (ekvivalent občanské nauky)

·         Český jazyk (v rámci českého programu pro české studenty, kteří v těchto ročnících studují český jazyk namísto jednoho ze dvou cizích jazyků)

·         Druhý cizí jazyk – francouzština, španělština nebo němčina