We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

KEY STAGE 4 (4. STUPEŇ, 10. a 11. ročník)

Ve 4. stupni se naši studenti připravují na svojí první mezinárodní kvalifikaci – zkoušky IGCSE

 • Year 10 girl

Ve 4. stupni (tedy v 10. a 11. ročníku) si naši studenti poprvé vybírají předměty, které následně studují a z nichž skládají IGCSE zkoušky.

IGCSE zkoušky, které jsou spravovány poskytovatelem Cambridge International Examinations, jsou náročnou a komplexní kvalifikací založenou na GCSE kvalifikacích, které jsou standardem Anglických národních osnov. IGCSE jsou mezinárodně uznávané zkoušky, které poskytují vynikající akademický základ pro další studia. 

Kromě hlavních předmětů, jako je anglický jazyk, matematika a přírodní vědy se mohou naši studenti zaměřit na jejich oblíbené předměty, jako je historie, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova, technologie či tělesná výchova. Jejich studium jazyků dále pokračuje a studenti postupně začínají hovořit plynule ve zvolených cizích jazycích. Naši studenti si mohou vybrat jeden až dva jazyky, a to z francouzštiny, španělštiny a němčiny, přičemž pro rodilé české mluvčí je k dispozici i čeština.  

Aktivity, jakou je např. program Duke of Edinburgh, poskytují studentům možnost vyzkoušet si  venkovní aktivity, plánování a týmovou spolupráci a pomáhají studenty inspirovat k práci dobrovolníků a jiným sociálně zaměřeným činnostem.

Naše pedagogika a individuální přístup pomáhají našim studentům dosahovat skvělých výsledků v IGCSE zkouškách. 84% našich studentů dosáhlo v minulém roce alespoň pěti známek A* - C.  

Nabídka předmětů se může v každém školním roce lišit.

Povinné předměty:

·         Anglický jazyk

·         Matematika

·         Digitální gramotnost

·         Tělesná výuka

·         PSHE (ekvivalent občanské nauky)

Volitelné předměty:

·         Dějepis

·         Zeměpis

·         Business

·         Chemie

·         Fyzika

·         Bilogie

·         Němčina

·         Francouzština

·         Španělština

·         Čeština (pro české studenty)

·         Hudební výuka

·         Výtvarná výuka

·         Dramatická výuka

·         Informatika

·         EAL (angličtina pro nerodilé mluvčí)

·         Teorie tělesné výchovy