We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • A global education

  We are a Nord Anglia Education school, with 42 sister schools around the world

  2 senior girls

 • Did you know?

  Our average class size is 13 students, meaning every student gets the support they need to achieve highly

  little girl

 • Serious about students' futures

  Our graduating students go on to the best universities in the UK, US, Europe and Asia

  senior student

 • We love languages

  Students can study Spanish, French, German and Czech from Year 3 upwards

  Year 2 student

 • Academic excellence

  In 2016 Our highest IB Diploma student gained 44 points putting them into the top 1% of students worldwide.

  music

 • Did you know?

  Our Parent School Partnership runs events every term, forming a core part of the school's social calendar

  news

 • Did you know?

  We have been established in the Czech Republic for more than 20 years

  primary boy

MATEŘSKÁ ŠKOLA (věk 2-5 let)

Vzdělávání dětí v Anglické mezinárodní škole v Praze začíná již v útlém věku

 • Reception 1516

Již ve věku dvou let se naši malí studenti učí základy čtení, psaní a počítání. Učí se prostřednictvím her, společenského kontaktu a různorodých vzdělávacích aktivit. Výuka v anglickém jazyce již od tak útlého věku znamená, že naši nejmladší studenti jsou většinou plně bilingvní před nástupem do první třídy. 

Výuka je založena na anglických učebních osnovách a speciálním pedagogickém programu "Early Years Foundation Stage". Děti tímto získávají potřebnou motivaci učit se, nadšení dále zkoumat a objevovat svět kolem nich, a také náskok v osvojování si dovedností potřebných k úspěchu v dalších fázích jejich života. 

Díky nízkému počtu dětí v těchto třídách se každému dítěti dostane podpory, kterou potřebuje, aby rostlo a správně se rozvíjelo. Každá třída je vedena učitelem za podpory plně kvalifikovaného pedagogického asistenta. Společně pomáhají dětem učit se, tvořit a hrát si. Učitelé anglického jazyka již také začínají pracovat s takto malými dětmi; pomáhají jim se správnou výslovností a budují v nich sebedůvěru v době, kdy se děti učí číst, psát a mluvit anglicky.

Až už se jedná o zpěv, tanec, výlety, vaření , tělocvik, malování, čtení nebo jinou oblíbenou aktivitu dětí, naši nejmladší studenti  zde získají celoživotní lásku k učení.  

Hlavní okruhy

• Osobní, sociální a emocionální vývoj

• Komunikace, jazyk a gramotnost

• Fyzický vývoj

Specifické  předměty

• Základy čtení a psaní

• Mathematics

• Chápání světa

• Výtvarná výchova a design

• Hudební výchova