We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Drama

Učebné osnovy dramatickej výchovy s umeleckou školou Juilliard

Spolupráca našej školy s umeleckou školou Juilliard School sa už čoskoro rozšíri aj na hodiny dramatickej výchovy. Vaše dieťa bude mať príležitosť napredovať, vnímať aj názory z rôznych komunít či kultúr, vyjadrovať myšlienky či pocity prostredníctvom divadelného umenia a navyše bude mať z každého predstavenia radosť.

Zistite viac

Inovované učebné osnovy

V rámci umeleckého programu Nord Anglia – Juilliard sú naše učebné osnovy dramatickej výchovy obohatené o kľúčové dramatické diela z rôznych kultúr a historických období, aby tak poskytli našim študentom pevné základy vo formách, štruktúrach a prvkoch, na ktoré by mohli nadviazať, využívať ich a pracovať s nimi pri analýze a interpretácii dramatických diel.

Ľudská túžba angažovať sa v divadle alebo divadelnej hre je univerzálnou emóciou a jej korene siahajú až do antiky naprieč všetkými kontinentmi a kultúrami. Divadelné umenie je na to ako stvorené, a preto sa už od čias staroveku chceli ľudia zo všetkých kontinentov a kultúr podieľať na divadelnej tvorbe. A tak túžba hovoriť a vyjadrovať svoje myšlienky sa vinie touto umeleckou formou ako červená niť.

Rozvoj zručností a spolupráce v dramatickej výchove

Rozvoj zručností a spolupráce v dramatickej výchove predstavujú komplexný systém praktických zdrojov, ktorý navrhli samotní odborníci z umeleckej školy Juilliard School. Táto škola ponúka jedinečný prístup k divadelnému umeniu a učitelia i študenti Nord Anglie tu môžu načerpať množstvo inšpirácií. Pozostáva z troch oblastí: sekcia pre učiteľov, sekcia pre rozvoj zručností študentov a sekcia odbornej praxe. Učitelia sa vo svojej sekcii oboznámia so základmi dramatických štúdií a zároveň sa môžu inšpirovať pri výbere učebných materiálov. Sekcia pre rozvoj zručností študentov obsahuje postupy hlasovej i fyzickej prípravy hercov, návody správnej umeleckej vizáže na predstavenie a praktické nácviky slúžiace ako generálky. V sekcii odbornej praxe nájdete rozhovory s aktívnymi hercami, režisérmi a dizajnérmi z oblasti divadelného umenia. Celý systém na rozvoj zručností a spoločných aktivít zdôrazňuje dôležitosť spolupráce v divadelnom umení, pričom poukazuje na to, že do divadelnej tvorby je zapojených aj mnoho ďalších umeleckých disciplín.

Hlavné diela

Naše učebné osnovy dramatickej výchovy obohatené o kľúčové dramatické diela z rôznych kultúr a historických období poskytujú našim študentom pevné základy vo formách, štruktúrach a prvkoch, na ktoré by mohli nadviazať, využívať ich a pracovať s nimi pri analýze a interpretácii dramatických diel.

Výber diel je starostlivo posudzovaný na základe ich tradičnej kvality, ich prínosu vo vyučovaní a miere prehĺbenia hudobných vedomostí vášho dieťaťa. Vaše dieťa sa s týmito dielami oboznámi počas štúdia na našej škole, ktoré ho vtiahnu do sveta drámy a naučia poznávať kvalitné divadelné umenie.

Interaktívne aktivity podnecujú študentov, aby pracovali s umeleckými dielami a kľúčovými konceptmi a zároveň si uvedomovali súvislosti nielen medzi nimi, ale aj medzi inými predmetmi v škole.

Medzi hlavné diela patria:

 • Rozprávanie príbehov: Alston, Gonzalez, Koram, Ross — Vybrané príbehy
 • Tradícia humorného divadla: Compagnia Baccalà: Pss Pss
 • Bábkové divadlo: Manual Cinema: The Magic City
 • Kľúčové prvky divadelnej hry: Kruckmeyer: The Boy at the Edge of Everything
 • William Shakespeare: Trojkráľový večer alebo Čo len chcete

 

 • Boy Keyboard headphones Juilliard perfroming arts in action

  Performing Arts In Action

  Our social hub takes you into the classroom to see our performing arts collaboration with The Juilliard School in action. See how our students are preparing for the world stage – be inspired, share and follow #NAEJuilliard.