Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  BVIS Hanoi Trường chúng tôi Ảnh Mega

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  BVIS Hanoi Students

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  BVIS Hanoi Staff

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  BVIS Hanoi Curriculum

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  BVIS Hanoi Admissions

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  BVIS Hanoi News & Blogs

Global Campus Worldwide_Experiences_banner image

Experiences beyond the ordinary

Our students join together to hone their talents through specialist experiences. These events encourage your child to aim higher and excel in their field.

Find out more

Global Campus Worldwide Experiences

Through our Global Campus Worldwide Experiences, your child will join other students from around our family of schools to showcase their talent. Your child can stretch themselves in an atmosphere of ambition, collaboration and a little friendly competition.

Global Campus Worldwide_expereinces_Orchestra
Performances:

Your child can showcase and celebrate their talent with other students from our global family of schools. In 2015, students of all ages from our schools around the world joined together to perform in a Global Orchestra from scratch in New York City.

Global Campus Worldwide_Expreinces_Sports
Sports Games:

Our schools join together in the Global Games North America to offer students the chance to compete in multi-sport tournaments. In addition to honing their sporting talents, your child will learn about sportsmanship and team work, along with a little healthy competition.

Global Campus Worldwide_Expereinces_Festival
Festivals:

Annual festivals are events for your child to showcase their knowledge as well as learn from leaders in their research field. Hands-on experiences relating to the sciences, technology, engineering, arts and maths inspire your child's curiosity and gives them a chance to see in person real-life science and engineering feats.