Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  BVIS Hanoi Trường chúng tôi Ảnh Mega

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  BVIS Hanoi Students

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  BVIS Hanoi Staff

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  BVIS Hanoi Curriculum

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  BVIS Hanoi Admissions

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  BVIS Hanoi News & Blogs

Events Calendar

Tháng Tám 2018

Thứ Hai 20 Tháng Tám

09:00 - 11:00 Primary Orientation Day (new students only)

09:00 - 11:00 Untitled Event

Thứ Ba 21 Tháng Tám

13:00 - 14:30 Secondary Orientation Day

13:00 - 14:30 Untitled Event

Thứ Tư 22 Tháng Tám

08:40 - 14:30 First day of school - Pastoral Enrichment Day (KSC)

08:40 - 15:10 Untitled Event

22 Tháng Tám 2018 onwards Untitled Event

Thứ Năm 23 Tháng Tám

until 23 Tháng Tám 2018 Untitled Event

Thứ Sáu 24 Tháng Tám

08:40 - 11:30 Untitled Event

08:45 - 12:00 Untitled Event

Thứ Hai 27 Tháng Tám

27 Tháng Tám 2018 onwards Untitled Event

16:00 - 17:30 Untitled Event

Thứ Ba 28 Tháng Tám

16:00 - 17:30 Untitled Event

Thứ Tư 29 Tháng Tám

16:00 - 17:30 Untitled Event

17:30 - 18:00 Untitled Event

Thứ Năm 30 Tháng Tám

17:30 - 19:00 Untitled Event

Thứ Sáu 31 Tháng Tám

until 31 Tháng Tám 2018 Untitled Event

08:40 - 09:40 Untitled Event

16:00 - 16:30 Untitled Event

Tháng Tám 2018