Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

Năm phản hồi tốt nhất
 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  BVIS Hanoi Trường chúng tôi Ảnh Mega

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  BVIS Hanoi Students

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  BVIS Hanoi Staff

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  BVIS Hanoi Curriculum

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  BVIS Hanoi Admissions

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  BVIS Hanoi News & Blogs

Events Calendar

Tháng Mười Hai 2018

Thứ Bảy 01 Tháng Mười Hai

08:30 - 17:00 Untitled Event

08:30 - 17:00 Untitled Event

01 Tháng Mười Hai 2018 onwards Untitled Event

Chủ Nhật 02 Tháng Mười Hai

until 02 Tháng Mười Hai 2018 Untitled Event

02 Tháng Mười Hai 2018 onwards Untitled Event

Thứ Hai 03 Tháng Mười Hai

08:30 - 15:00 Untitled Event

Thứ Ba 04 Tháng Mười Hai

until 04 Tháng Mười Hai 2018 Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

15:00 - 17:00 Untitled Event

15:30 - 18:30 Untitled Event

Thứ Tư 05 Tháng Mười Hai

08:45 - 10:40 Untitled Event

13:40 - 15:10 Untitled Event

16:00 - 18:30 Untitled Event

Thứ Năm 06 Tháng Mười Hai

15:30 - 18:30 Untitled Event

06 Tháng Mười Hai 2018 onwards Untitled Event

Thứ Sáu 07 Tháng Mười Hai

until 07 Tháng Mười Hai 2018 Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

13:30 - 15:10 Untitled Event

Thứ Hai 10 Tháng Mười Hai

08:30 - 15:00 Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

08:45 - 10:40 Untitled Event

Thứ Ba 11 Tháng Mười Hai

08:45 - 15:00 Untitled Event

09:00 - 10:00 Untitled Event

Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai

09:00 - 10:00 Untitled Event

13:00 - 15:00 Untitled Event

Thứ Năm 13 Tháng Mười Hai

09:00 - 10:30 Untitled Event

Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai

08:30 - 15:00 Untitled Event

08:45 - 09:30 Untitled Event

Tháng Mười Hai 2018