Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  BVIS Hanoi Trường chúng tôi Ảnh Mega

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  BVIS Hanoi Students

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  BVIS Hanoi Staff

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  BVIS Hanoi Curriculum

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  BVIS Hanoi Admissions

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  BVIS Hanoi News & Blogs

Events Calendar

Tháng Mười 2018

Thứ Hai 01 Tháng Mười

08:30 - 15:00 Untitled Event

Thứ Ba 02 Tháng Mười

02 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

16:00 - 18:30 Untitled Event

Thứ Tư 03 Tháng Mười

16:00 - 18:30 Untitled Event

Thứ Năm 04 Tháng Mười

until 04 Tháng Mười 2018 Untitled Event

04 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

Thứ Sáu 05 Tháng Mười

05 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

Thứ Bảy 06 Tháng Mười

until 06 Tháng Mười 2018 Untitled Event

until 06 Tháng Mười 2018 Untitled Event

Thứ Hai 08 Tháng Mười

08 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

08:30 - 15:00 Untitled Event

Thứ Ba 09 Tháng Mười

09 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

09 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

09 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

15:30 - 17:00 Untitled Event

Thứ Tư 10 Tháng Mười

Thứ Năm 11 Tháng Mười

until 11 Tháng Mười 2018 Untitled Event

until 11 Tháng Mười 2018 Untitled Event

until 11 Tháng Mười 2018 Untitled Event

until 11 Tháng Mười 2018 Untitled Event

08:40 - 15:00 Untitled Event

Thứ Sáu 12 Tháng Mười

08:40 - 09:40 Untitled Event

08:40 - 15:00 Untitled Event

14:10 - 15:10 Untitled Event

Thứ Bảy 13 Tháng Mười

13 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

Chủ Nhật 14 Tháng Mười

Thứ Hai 15 Tháng Mười

15 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

08:40 - 15:00 Untitled Event

15 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

Thứ Ba 16 Tháng Mười

Thứ Tư 17 Tháng Mười

08:30 - 15:10 Untitled Event

12:30 - 13:05 Untitled Event

Thứ Năm 18 Tháng Mười

18 Tháng Mười 2018 onwards Untitled Event

09:00 - 15:10 Untitled Event

14:10 - 15:10 Untitled Event

Thứ Sáu 19 Tháng Mười

until 19 Tháng Mười 2018 Untitled Event

08:30 - 15:10 Untitled Event

08:40 - 15:00 Untitled Event

12:55 - 13:10 Untitled Event

Thứ Bảy 20 Tháng Mười

until 20 Tháng Mười 2018 Untitled Event

until 20 Tháng Mười 2018 Untitled Event

Chủ Nhật 21 Tháng Mười

Thứ Hai 22 Tháng Mười

Thứ Ba 23 Tháng Mười

Thứ Tư 24 Tháng Mười

Thứ Năm 25 Tháng Mười

Thứ Sáu 26 Tháng Mười

Thứ Bảy 27 Tháng Mười

Chủ Nhật 28 Tháng Mười

Thứ Hai 29 Tháng Mười

Thứ Ba 30 Tháng Mười

15:30 - 17:00 Untitled Event

Thứ Tư 31 Tháng Mười

15:30 - 17:00 Untitled Event

17:30 - 19:00 Untitled Event

Tháng Mười 2018