• 80% Giáo viên tới từ Vương Quốc Anh, 100% tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, hoàn thành chương trình học 2 năm và nhận chứng chỉ về giảng dạy được công nhận bởi Vương Quốc Anh (PGCE)

  • 100% Giáo viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Anh Quốc hoặc các trường Quốc tế Anh

  • 100% Trợ giảng tốt nghiệp Đại học trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

     

hoc-sinh-bvis-hanoi

SignUp Now