Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • 你知道吗?

  我们为1-18岁 超过1100名学生提供国际教育。作为社区的中心,我们已经成为在京外国家庭的交流中心。

  300x300 International day

 • 你知道吗?

  通过诺德安达大学我们专注教师的专业技能发展,以确保你的孩子接受高质量的教学体验。

  300x300 student teacher

 • 你知道吗?

  在您和我们的学生接触的时候,您就会发现我们的学生懂得尊重他人,对认知和社会充满信心。

  Chinese student 300x300

 • 你知道吗?

  我们是一所优秀的学校,取得了优异的学术成就。致力于挖掘学生各方面的潜能。

  300x300 sport

 • 你知道吗?

  我们的招生团队将很高兴与您沟通您孩子的教育需求。

  300x300 parents

 • 你知道吗?

  通过我们的新闻和事件版块您可以了解我们学校和诺的安达教育集团旗下的其他学校的最近的动态。

  300x300 Steam trip

 • 你知道吗?

  我们教授英语国家课程,并提供小学德语课程,12和13年级将学习IB文凭课程。

  Student reading buddy 300x300

Weekly Sports Update

24 十一月 2014

Week in Review 17 November 2014

Results from Week of 17 November 2014

Saturday U14/U12 ISAC Volleyball Exchanges

U14 Boys @DSP

 • BSB 25 vs. THIS 10 (W)
 • BSB 25 vs. THIS 14 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. BISS 15 (W)
 • BSB 25 vs. BISS 06 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. DSP 18 (W)
 • BSB 25 vs. DSP 08 (W) 2-0

 

U14 Girls @BCIS

 • BSB 10 vs. BWYA 25 (L)
 • BSB 18 vs. BWYA 25 (L) 0-2

 

 • BSB 25 vs. BCIS 20 (W)
 • BSB 25 vs. BCIS 15 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. HISB 19 (W)
 • BSB 12 vs. HISB 25 (L)
 • BSB 15 vs. HISB 11 (W) 2-1

 

U12 Boys @BSB

 • BSB 25 vs. ISB 13 (W)
 • BSB 25 vs. ISB 18 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. DCB 21 (W)
 • BSB 25 vs. DCB 16 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. WAB 12 (W)
 • BSB 25 vs. WAB 23 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. HISB 16 (W)
 • BSB 25 vs. HISB 8 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. BCIS 11 (W)
 • BSB 25 vs. BCIS 11 (W) 2-0

 

U12 Girls @DCB

 • BSB 25 vs. BIBA 22 (W)
 • BSB 25 vs. BIBA 14 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. ISB 20 (W)
 • BSB 25 vs. ISB 15 (W) 2-0

 

 • BSB 25 vs. HISB 11 (W)
 • BSB 25 vs. HISB 22 (W) 2-0

Categories