• Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  Primary children

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  Teacher with children

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  Student doing presentation

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  science lab

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  children outside

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Study locally, think globally

Výber strednej školy v živote každého žiaka je veľmi dôležitým krokom, ktorý zásadne ovplyvní tvoju budúcnosť. Pred samotným rozhodnutím je potrebné získať čo najviac informácií o škole, ponúkanom študijnom programe a budúcej perspektíve.
 • Interview with Alumni
 • revelling students
 • Secondary students during art class

Základné charakteristiky stredoškolského štúdia na medzinárodnej škole British International School Bratislava:

 

 • Štúdium trvá 4 roky, tak ako na väčšine stredných škôl na Slovensku.

 

 • Všetky predmety budeš študovať v angličtine (okrem ďalších cudzích jazykov ako napr. nemčina, francúzština alebo španielčina).

 

 • Prvé dva roky (t.j. Year 10 a Year 11 podľa bristkého systému) študuješ tzv. IGCSE program (International General Certificate of Secondary Education)[1]. Už na začiatku si vyberáš predmety, z ktorých budeš skladať skúšku IGCSE.

 

 • Ďalšie dva roky (Year 12 a Year 13) študuješ International Baccalaureate Diploma Programme. Po úspešnom zložení záverečnej skúšky (maturity) budeš mať v rukách prestížny maturitný diplom uznávaný na univerzitách po celom svete, vrátane takých akými sú napr. University of Oxford alebo University of Cambridge. Celé štúdium je samozrejme akreditované aj Ministerstvom školstva SR a diplom uznávajú aj slovenské i české vysoké školy.

 

Podmienky prijatia:

 • Všetci uchádzači musia preukázať schopnosť úspešne ukončiť program IGCSE a IB DP.
 • Žiaci by mali mať pokročilú úroveň angličtiny.

Pokiaľ úroveň nepostačuje na zvládnutie IGCSE programu, môže študent nastúpiť do nižšieho ročníka - Year 9, kde bude mať príležitosť dostatočne sa jazykovo pripraviť na štúdium programu IGCSE a následne IB DP.

 • Posúdime aj úroveň znalostí z matematiky. 
 • So záujemcami vopred prediskutujeme, či im ponúkame vhodnú škálu študijných predmetov.
 • Počet študentov v jednej triede pre program IGCSE je do 22 študentov, pre program IB DP je to do 15 študentov v triede.

Počet tried, ktoré sa budú otvárať závisí od prejaveného záujmu o štúdium a možností kapacít školy. V prípade veľkého záujmu môžu byť uchádzači zapísaní na poradovník.

 

Ďalšie informácie ohľadom organizácie výučby nájdeš tu.

 

Škola, kam budeš chodiť s nadšením:

 

 • Väčšina vyučujúcich sú „native speakri“ – budeš ovládať pravú britskú angličtinu.
 • English language & learning support – špecialisti, ktorí ti pomôžu zvládnuť angličtinu ako aj celé štúdium.
 • Študuješ to, čo ťa naozaj baví a s perspektívou budúceho uplatnenia na vysokej škole a v zamestnaní (či už je to umenie, prírodné, humanitné, spoločenské vedy, jazyky a atď.).
 • Výborná príprava na vysokú školu – mnohí absolventi sa zhodujú v tom, že v prvom ročníku univerzity boli vedomostne pripravení oveľa lepšie ako ich rovesníci, ktorí neštudovali IB DP.
 • Množstvo záujmových aktivít (šport, futbalová akadémia, rock band, spevácky zbor, umenie, dráma) a pravidelná účasť na rôznych súťažiach a predstaveniach doma i v zahraničí.
 • Inšpiratívne multikultúrne prostredie (školu navštevujú žiaci  a študenti z viac ako 45 krajín sveta).
 • Výučba je kreatívna a interaktívna – študenti sa neboja prejaviť a zdieľať svoje vlastné postoje.

 

V BISB si myslíme, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť - v tomto prípade čítať :) Preto Ťa pozývame na nezáväzné stretnutie, počas ktorého si môžeš pozrieť priestory školy, stretnúť učiteľov a spýtať sa na všetko, čo ťa zaujíma. Vítaní sú aj tvoji rodičia, známi alebo priatelia, ktorí ti pomáhajú pri výbere tej správnej školy.

 

Stretnutie si môžeš dohodnúť  telefonicky +421 918 710 719 alebo zaslaním e-mailu na info@bisb.sk.  Kontaktná osoba: Milina Bireš, Admissions Officer

 

Pokiaľ nás nemôžeš navštíviť osobne, vyplň a odošli tento formulár, do textu správy (Message) uveď svoju poštovú adresu a heslo „materiály o strednej škole“. Následne ti zašleme všetky informačné brožúry, ktoré ti pomôžu pri rozhodovaní.
 

[1] IGCSE je medzinárodne uznávaný program ako hlavná odborná kvalifikácia pre danú vekovú kategóriu

Súvisiace odkazy