News, Blog, Podcasts - Page 2 - Tìm kiếm tin tức

News Search - Content Page Header
 
Nhiều bộ lọc hơn Cài đặt lại
Đặc sắc
Tác giả
Cài đặt lại
News image Thổi sức sống xanh vào đồng phục cũ, tại sao không? | BVIS HCMC | Nord Anglia - upcycle-your-old-uniforms-why-not News | parents | Early Years Foundation Stage | Khối Mầm Non | Home Featured Article | Nổi bật trên trang chủ | Dành cho phụ huynh | Primary | Khối Tiểu học | Secondary | Khối Trung Học
Thổi sức sống xanh vào đồng phục cũ, tại sao không?
Dự án BVIS Upcycle Project (tạm dịch: Cùng BVIS thổi sức sống xanh vào đồng phục cũ) được các giáo viên và học sinh Trường Quốc Tế Anh Việt BVIS TP HCM khởi xướng trong năm học 2020-2021 nhằm mục tiêu giảm thiểu sự lãng phí đối với đồng phục cũ của Trường mỗi năm, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đồng thời truyền cảm hứng khuyến khích cộng đồng BVIS chung tay một cách sáng tạo.
theo dõi thêm
News image Tuần lễ Nâng Cao Nhận Thức Sức Khỏe Tinh Thần ở khối Trung học | BVIS HCMC | Nord Anglia - secondary-mental-health-awareness-week News | Secondary | parents | Dành cho phụ huynh | Khối Trung Học
Tuần lễ Nâng Cao Nhận Thức Sức Khỏe Tinh Thần ở khối Trung học
BVIS luôn dành nhiều tâm huyết hỗ trợ các em học sinh phát triển toàn diện ở các khía cạnh học tập, thể chất và sức khỏe tinh thần.
theo dõi thêm
News image Thêm 04 trường đại học Việt Nam công nhận chứng chỉ Tú Tài Anh A Level của Cambridge - more-universities-in-vietnam-granted-cambridge-international-a-level-qualification News | Secondary | parents | Dành cho phụ huynh | Khối Trung Học
Thêm 04 trường đại học Việt Nam công nhận chứng chỉ Tú Tài Anh A Level của Cambridge
Vừa có thêm 4 trường đại học Việt Nam công nhận chứng chỉ  A Level (Tú tài Anh) của Cambridge, chứng tỏ mức độ phổ biến ngày càng tăng của chứng chỉ này tại Việt Nam.
theo dõi thêm
News image Lợi ích của Song ngữ - benefits-of-bilingualism Blog | Primary | Early Years Foundation Stage | Khối Mầm Non | parents | Dành cho phụ huynh | Khối Tiểu học | Principal | Hiệu trưởng | Secondary | Khối Trung Học
Lợi ích của Song ngữ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khả năng sử dụng hai ngôn ngữ mang lại những lợi ích thực tế gắn liền với cơ hội việc làm và tiềm năng thu nhập cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà khoa học bắt đầu chỉ ra những ưu điểm vượt trội của khả năng sử dụng hai ngôn ngữ ngoài lợi thế về mặt giao tiếp.
theo dõi thêm