Khám phá Tài năng - Khơi dậy Đam mê

Hoạt động Ngoại khóa

Thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị, các em học sinh sẽ khám phá tài năng của mình, phát triển thể chất, xây dựng tính kiên cường và tinh thần làm việc nhóm.
Hoạt động Ngoại khóa  - Content Page Header

ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

Quý phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa theo thời hạn thông báo đầu mỗi học kỳ. Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi luôn có sẵn cho học sinh của từng khối.

DOWNLOAD

Câu lạc bộ khối Tiểu học năm học 2023-2024 | Mùa 1A & 1B

Câu lạc bộ khối Trung học năm học 2023-2024 | Mùa 1A & 1B

Câu lạc bộ khối Tiểu học năm học 2023-2024 | Mùa 2

Câu lạc bộ khối Trung học năm học 2023-2024 | Mùa 2