School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Proces zápisu do naší školy

Přihlášky do Prague British International School přijímáme po celý rok a studenti často nastupují v průběhu školního roku. Termín pro podání přihlášek tedy není stanoven.

S procesem zápisu vašeho dítěte na PBIS vám pomůže náš tým zápisové kanceláře, který je vám plně k dispozici. Je třeba mít na paměti několik kroků.

Krok 1

Kontaktujte zápisovou kancelář a informujte se o aktuální a předpokládané dostupnosti míst.

Krok 2

Nejlepší způsob, jak zažít to, co dělá naši školu jedinečnou, je navštívit ji a prohlédnout si ji na vlastní oči – avšak návštěva Prahy může být kvůli cestovním omezením po celém světě obtížná. Proto hned druhou nejlepší možností je Virtuální den otevřených dveří nebo Virtuální informativní setkání.

Krok 3

Vyplňte online přihlášku a odešlete ji spolu s následujícími dokumenty do zápisové kanceláře:

Kopie / sken pasu dítěte

Kopie / sken pasu rodičů

Poslední školní vysvědčení přeložená do angličtiny (za poslední dokončený rok)

Sken / kopie očkovacího průkazu dítěte

Pasová fotografie zaslaná elektronicky

Krok 4

Po obdržení těchto dokumentů vám zašleme Dohodu o poskytování vzdělání (Education Agreement).

V registraci můžeme pokračovat s použitím elektronické verze Dohody. Pro naše potřeby bychom vás však chtěli požádat o zaslání vytištěné podepsané kopie.

Po úhradě zápisného je místo pro vaše dítě potvrzeno jako rezervované. Vezměte prosím na vědomí, že není možné místo rezervovat bez úhrady zápisného.

Po obdržení podepsané Dohody vám vystavíme fakturu na zápisné.

Pokud vaše dítě nastupuje brzy po podání přihlášky, obdržíte v tomto okamžiku také fakturu za školné za dané období.

Krok 5

Než nastoupíte na PBIS

Získáte přístup na rodičovský portál obsahující všechny praktické informace, které potřebujete před nástupem vašeho dítěte do školy. Pro rodiny nastupující na začátku školního roku se koná v posledním týdnu letních prázdnin uvítací odpoledne.

Chápeme, že přestěhování rodiny může být administrativní výzvou. Pokud je to možné, můžeme být ve výše uvedeném postupu flexibilní. V případě dotazů kontaktujte prosím zápisovou kancelář.

Happy students at Prague British International School

Otázky ohledně zápisu a návštěvy školy

See more

Online přihláška

See more