School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Stipendia pro uchazeče z Prahy 12

Náš kampus v pražské části Libuš nabízí dvě možnosti stipendií.

The Prague British International School nabízí ve spolupráci s Městskou částí Praha 12 dvě možnosti stipendijního studia:

 • Čtyřletý studijní program IGCSE & IB (ročníky 10 – 13)
 • Dvouletý studijní program IB (ročníky 12 -13)

Pozn. (IGCSE – International General Certificate of Secondary Education, IB – International Baccalaureate)

Kritéria výběru

K získání stipendia na škole The Prague British International School (konkrétně na kampusu v pražské části Libuš) musí dítě splňovat následující kritéria:

 • Datum narození v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 (IGCSE) nebo 1. září 2004 do 31. srpna 2005 (IB)
 • České občanství nebo občanství členského státu EU
 • Trvalý pobyt na území městské části Praze 12, a to v období minimálně 3 uplynulých let

Další požadavky

 • Výborné studijní výsledky na současné ZŠ / SŠ
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Výborná znalost psaného a mluveného anglického jazyka
 • Dokument prokazující uchazečův zájem o mimoškolní aktivity nebo veřejně prospěšnou činnost (hudba, sport, zájmový kroužek, práce se zvířaty apod.)
 • Školní výsledky očekávané od studenta vzdělávaného podle osnov Prague British International School
 • Pozitivní vztah k mezinárodnímu kulturnímu prostředí
 • Účast na soutěžích, olympiádách v rámci ČR i na mezinárodní úrovni bude při rozhodovacím procesu považována za výhodu

Vstupní testy

Studenti musí absolvovat:

 • test z anglického jazyka
 • test z matematiky
 • osobní pohovor

Jak se přihlásit

K účasti ve výběrové řízení zašlete, prosím, následující dokumenty paní Martině Čejkové, manažerce přijímací kanceláře:

 • Vyplněnou přihlášku (viz níže)
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Potvrzení o trvalém pobytu po dobu 3 let na území městské části Praha 12 doložené výpisem z informačního systému evidence obyvatel MČ Praha 12
 • Kopii očkovacího průkazu dítěte a potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Kopii posledního vysvědčení ze ZŠ/SŠ (1. pololetí školního roku 2020/2021)
 • Motivační dopis, v němž uchazeč vysvětlí, proč se rozhodl ke studiu na The Prague British International School přihlásit, přínosy/výhody tohoto studia, plány do budoucna apod. (v anglickém jazyce)
 • Jakékoli další dokumenty, které mohou být užitečné při udělování stipendia (certifikáty, diplomy, ocenění, doporučení zájmové organizace atd.)

Termíny pro uchazeče

Termín

Akce

 31.1.2021

Přihlášky musí být doručeny paní Martině Čejkové, manažerce zápisové kanceláře The Prague British International School

3.2.2021

Vybraní kandidáti absolvují pohovor a písemné testy

do 1.5.2021

The Prague British International School vyrozumí úspěšné kandidáty

Kontaktní údaje

Martina Čejková
Admissions Manager (Manažerka zápisové kanceláře)
Prague British International School
Brunelova 960/12
142 00  Praha 4 - Libuš

martina.cejkova@pbis.cz

Pravidla pro udělování stipendií

O stipendium může žádat pro své dítě občan ČR, který je zákonným zástupcem dítěte a žije s dítětem ve společné domácnosti, za předpokladu, že v den podání žádosti má on i dítě trvalý pobyt na území MČ Praha 12 alespoň po dobu 3 let, nebo občan členského státu EU, který má spolu se svým dítětem na území MČ Praha 12 trvalý pobyt alespoň po dobu 3 let.

Stipendium v hodnotě 90% školného bude poskytováno úspěšnému studentovi po dobu školní docházky dle vzdělávacího programu The Prague British International School, tzn. do ukončení 13. ročníku (Year 13). Poskytování stipendia po celou tuto dobu je podmíněno nepřerušeným trvalým pobytem stipendisty v městské části Praha 12, uspokojivými studijními výsledky a chováním a jednáním v souladu s interními školskými předpisy The Prague British International School.