School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Školné na Prague British International School


 

Školné za Prague British International School  pro rok 2022/23

Please select a valid date

No results in range, please try another date

DD/MM/YYYY

Školné za Česko Britskou ZŠ pro rok 2022/23

Narozen/a mezi Ročník Roční školné Semestrální školné
Term 1 Term 2 Term 3
01/09/2016 - 31/08/2017 Year 1 358 200 152 500 114 360 114 360
01/09/2015 - 31/08/2016 Year 2 358 200 152 500 114 360 114 360
01/09/2014 - 31/08/2015 Year 3 387 600 165 060 123 810 123 810
01/09/2013 - 31/08/2014 Year 4 387 600 165 060 123 810 123 810
01/09/2012 - 31/08/2013 Year 5 399 500 170 120 127 560 127 560
01/09/2011 - 31/08/2012 Year 6 399 500 170 120 127 560 127 560

 

Další poplatky

Poplatky za zkoušky  
IGCSE (11. ročník) 23 500
IB (13. ročník) 25 000
Další roční poplatky  
Český program 12 000
Autobus domov-škola-domov 70 000
Další jednotlivé platby  
Zápisné 12 000
Vratná záloha 5 000

 

Dodatek

  • Školné je možné platit ročně (jednou za akademický rok) nebo semestrálně. Semestrální platby jsou splatné do 1. června 2022, 1. prosince 2022 a 1. března 2023.
  • Roční školné zahrnuje slevu 6 %, která je uznatelná pouze v případě, že školné je řádně zaplaceno v termínu. 
  • Školné se uvádí v Kč za jeden akademický rok (10 měsíců).
  • Naše školné pokrývá úhradu za poskytování vzdělávání, doplňkovou výuku anglického jazyka, podporu učení pro ty, kteří to potřebují, a poskytování péče.
  • Školné se nevztahuje na školní obědy, dopravu, školní výlety, poplatky za zkoušky, družinu na základní škole a uniformy.
  • Rodinám, které platí školné ročně a zapisují více než jedno dítě, nabízíme sourozeneckou slevu na druhé dítě ve výši 5 %. Třetí a další děti mají 10 % slevu.
  • Poplatek za zápisné p​latí pouze pro nové studenty. Poplatek za zápisné je vratný pouze v případě, že škola není schopna zajistit pro dítě místo.
  • Tato záloha je plně vratná po vrácení knih vydaných studentům a po zaplacení všech nesplacených dluhů vč. dluhů na studentských účtech za obědy, kluby atd.
  • Poplatky za zkoušky jsou pouze přibližné. Skutečná účtovaná částka může být upravena po zveřejnění výše poplatků zkušebních institucí.
PBS Sept'18_024

Proces zápisu do naší školy

See more