School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Úspěšnost studentů

Vysoká úroveň naší výuky z nás dělá přední mezinárodní školu v České republice. Zavázali jsme se pomoci vašemu dítěti, aby mohlo vyniknout. PBIS připravuje studenty na úspěch, ať se rozhodnou pro jakoukoli dráhu.

Studenti PBIS se neučí jen proto, aby složili zkoušky. Učí se budovat své dovednosti, sebevědomí a charakter, což jim pomůže uspět jako globálním občanům.

V Praze mohou studenti získat výjimečné mezinárodní vzdělání díky kvalifikovaným učitelům, kteří se zavázali pomoci jim naplnit jejich potenciál.

Náš vzdělávací program je navržen tak, aby připravil studenty na měnící se svět. Studenti PBIS skládají v 11. ročníku zkoušku IGCSE a ve 13. ročníku zkoušku s diplomem IB.

Tabulky uvedené níže ukazují souhrnné výsledky při zkouškách IGCSE a IB za rok 2021.

Diplom IB (International Baccalaureate)

PBIS 2021

 

Počet kandidátů

47

% diplomů 40+

17%

% diplomů 35+

49%

% diplomů 30+

26%

Průměrná známka v předmětu

5.48

Nejvyšší počet bodů

42

Získání diplomu

100%

 

IGCSE

PBIS 2021

 

Počet kandidátů

99

% studentů získalo A*/B známek

27%

% studentů získalo A* - C známek

80%

% studentů získalo A*-G známek

97%

% studentů získalo A* - E známek

99%

 

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?