School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Prostory školy

Naše škola sdílí s PBIS školní budovu, venkovní prostory a sportovní hřiště. Naše třídy i třídy PBIS mají veškeré potřebné vybavení nejen pro hlavní předměty, ale také pro zvláštní vzdělávací předměty, jako je tělesná výchova, dramatický kroužek nebo výtvarná výchova.

Pro žáky našich škol jsou v prostorách školy Prahy 4 – Kamýk k dispozici učebny pro třídy nebo skupiny s lektorem, které sdílíme s Prague British International School. Snažíme se, aby česko-britské třídy sousedily s britskými třídami dětí stejného věku. Všechny učebny jsou vybaveny podle norem britského vzdělávacího systému a jsou vybaveny moderním, vkusným nábytkem.

Učebny jsou prostorné, světlé a barevné, vybavené moderními, interaktivními pomůckami převážně dováženými z Velké Británie. K dispozici jsou také specializované učebny pro výuku informačních technologií, přírodních věd, hudební výchovy, tělesné výchovy atd. Učitelé sdílejí tyto třídy i jejich vybavení, např. zpětný projektor, TV, video a DVD přehrávač.

Knihovna poskytující nejen zábavnou, ale i odbornou literaturu, kterou děti plně využijí při studiu, dotváří celkově velmi dobrý dojem ze školy. Ve škole se nacházejí specializované jazykové laboratoře pro výuku anglického jazyka vybavené špičkovými materiály, pomůckami a vzdělávacími prostředky. V budově školy je tělocvična a na přilehlém pozemku máme k dispozici sportovní hřiště.

Jedním z významných rozhodnutí obou škol je investice do budoucnosti. Myslíme tím lepší budoucnost nejen pro naše žáky, ale i učitele a další personál školy. Dále se to týká školní infrastruktury, budov a vybavení a v neposlední řadě také učebních pomůcek.

Technologie

Oblast informačních technologií a jejich využití je naší prvořadou povinností. Naše škola se může pochlubit vysoce výkonnými počítači s nejnovějším softwarem a hardwarem. Vše průběžně aktualizujeme a upgradujeme. Kromě toho jsou všechny učebny vybaveny počítačem, zpětným projektorem a různými typy interaktivních tabulí, které pomáhají žákům seznámit se s nejmodernějšími technologiemi a jejich aplikacemi. Mladší žáci mají k dispozici dotykové tabule, zatímco starší studenti využívají společné interaktivní tabule. To jim umožňuje být v kontaktu s nejnovějšími informacemi a během hodin je využívat. Většina učeben ve škole je vybavena 10 počítači nebo notebooky, které žáci během výuky používají. Naším plánem je vybavit těmito počítači všechny třídy 1. stupně.

Výuka IT tvoří nedílnou součást učebních osnov a žáci se během ní naučí ovládat různé programy (Word, Excel, Powerpoint atd.) a seznamují se s jejich využitím. Celodenní přístup k internetu mají nejen učitelé, ale i žáci. Naše škola využívá vysokorychlostní 24hodinovou internetovou službu. Žáci mohou internet používat pouze pod dohledem učitele.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?