School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Our new approach to STEAM

Pomáháme vašemu dítěti vynalézt svou budoucnost

Chceme, aby si vaše dítě představilo svět nekonečných možností. Díky našemu novému přístupu k výuce přírodních věd, technologií, inženýrství, umění a matematiky (STEAM) získá vaše dítě dovednosti, které mu umožní vynalézt svou vlastní budoucnost.

Zjistěte více

Nový přístup škol Nord Anglia k metodě STEAM

Při pomoci vašemu dítěti dosáhnout akademického, sociálního a osobního úspěchu hrají neocenitelnou roli věda, technologie, inženýrství, umění a matematika (STEAM). Díky praktickému řešení problémů se u vašeho dítěte rozvinou přenositelné dovednosti, jako je kreativita, zvídavost, odolnost, vynalézavost, spolupráce a sebevědomí, které mu vydláždí cestu k široce otevřené budoucnosti.

Skills for the 21st century

Budování dovedností pro 21. století

Studenti, kteří nyní nastupují do školy, budou maturovat v roce 2030. Bude mít vaše dítě dovednosti potřebné k úspěchu ve 21. století? Zjistěte, jak náš nový přístup k výuce předmětů STEAM připraví vaše dítě na budoucí zaměstnání.

STEAM Curriculum Overview

Přehled kurikula STEAM

Seznamte se s tím, jak jsme navázali spolupráci s Massachusetts Institute of Technology (MIT), abychom přinesli nový přístup k učení interdisciplinárních předmětů STEAM. Prostřednictvím výzev ve škole, každoroční návštěvy MIT a specializovaných školení pro naše učitele, kteří vyučují STEAM, jsme vaše dítě postavili do čela rozvoje dovedností pro 21. století.