School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Our Collaboration with Juilliard banner

Naše spolupráce se školou The Juilliard School

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší – stejně jako my. Co se týče našich studentů a zaměstnanců, jsme ambiciózní. Spolupracujeme s nejlepšími světovými organizacemi, abychom jim poskytli vynikající příležitosti a zkušenosti.

Zjistěte více

The Juilliard School

Škola The Juilliard School založená v roce 1905 je světovým lídrem ve vzdělávání v oblasti scénických umění. Jejím posláním je poskytovat nejkvalitnější umělecké vzdělání pro nadané hudebníky, tanečníky a herce z celého světa. Věříme, že toto vzdělání na světové úrovni ve všech třech hlavních scénických uměních, které učíme integrovaným způsobem, poskytuje našim studentům prvotřídní zkušenosti a našim učitelům odbornou praxi na vysoké úrovni i příležitost pro osobní rozvoj.

Ve spojení se školou Juilliard nabízíme vynikající vzdělání v oblasti scénických umění

Při výuce scénického umění využíváme repertoár základních hudebních, tanečních a dramatických děl, které zahrnují širokou škálu žánrů, stylů a kultur tak, jak byly navrženy a osobně vybrány učiteli školy Juilliard. Učitelé mohou využívat mimořádnou online sbírku vzdělávacích zdrojů Juilliard Creative Classroom, která byla navržena tak, aby rozšířila a doplnila naše osnovy scénického umění. Škola Juilliard vytvořila výukové materiály, navrhla tvůrčí činnosti, sestavila historické informace a připravila strategie uměleckých zkoušek, a tyto zdroje profesionálního rozvoje studenty provází prostřednictvím jejich práce s klíčovými hudebními, tanečními a dramatickými díly a obracejí pozornost k tomu, aby studenti díky své kreativitě dosáhli vlastního mistrovství.

Spolu s vylepšenými osnovami mohou naši studenti a učitelé čerpat také z následujícího:

Návštěvy a inspirativní představení umělců a odborníků na osnovy ze školy Juilliard

Umělci a další odborníci v rámci kurikulárních předmětů ze školy Juilliard často navštěvují naše školy po celém světě, aby přinesli do tříd své mistrovství a podnítili tak u studentů lásku k umění. Jejich odbornost v kombinaci s našimi výjimečnými učiteli bude mít pozitivní dopad na zkušenosti vašeho dítěte a jeho vztah ke scénickému umění.

Profesionální rozvoj

Naši učitelé mají mnoho příležitostí k profesionálnímu rozvoji, včetně osobních schůzek s odborníky ze školy Juilliard, a to jak na školách, tak prostřednictvím workshopů navržených a vedených odborníky ze Juilliard v daném místě nebo přímo na The Juilliard School v New Yorku. Díky tomu udržujeme na našich školách tu nejvyšší úroveň výuky, která vaše dítě zaktivizuje a povzbudí k tomu, aby se u něj rozvinul vztah ke scénickému umění a oblíbili si jej.

Letní scénická umění se školou Juilliard

Letní škola Summer Performing Arts na Juilliard představuje pohlcující zážitek, který studentům umožní zkoumat hudbu, tanec nebo dramatické umění do hloubky a navázat vlivné kontakty s podobně smýšlejícími studenty z celého světa. Inspirujeme studenty k tomu, aby se zabývali svým tvůrčím talentem a kultivovali jej prostřednictvím jedinečných programů navržených školou The Juilliard School, které vyučují umělečtí pedagogové této školy. Nabízíme tři konkrétní letní školy scénického umění v Ženevě, na Floridě a v Šanghaji, které jsou dle našich zkušeností pro studenty skutečně mimořádným zážitkem, z něhož mohou dlouho těžit.