School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

music

Kurikulum hudební výchovy ve spolupráci se školou Juilliard

Hudba může hrát ve vzdělávání vašeho dítěte transformační roli, protože podporuje kulturní gramotnost a klíčové dovednosti, jako je kreativita, kritické myšlení a spolupráce.

Zdokonalené kurikulum

Díky programu scénických umění spolupracujících škol Juilliard a Nord Anglia obohacujeme osnovy hudební výchovy o hudební repertoár velkých uměleckých děl osobně vybraných školou Juilliard a o výuku dovedností hry na klávesy, která slouží jako vstupní prvek pro výuku hudební teorie na našich školách.

Díky našim osnovám hudební výchovy vytvořeným školou The Juilliard School může každý student prožít roli angažovaného posluchače, skladatele, interpreta a komunikátora.

Dovednosti hry na klávesy

Klávesy funguje coby vstupní prvek pro výuku hudební teorie na našich školách a používá se jako nástroj k výuce základních hudebních dovedností, jako je čtení not, notový zápis a porozumění harmonii. Nejlepší způsob, jak mohou studenti porozumět hudebním konceptům, je vlastní zkušenost s hrou na klávesy, který od pěti let používají všichni žáci k objevování základů hudby a notace tím, že se na tento nástroj učí hrát.

 „Klávesy poskytují studentům všech věkových skupin okamžitý a uspokojivý způsob, jak rozvíjet hlubší hudební porozumění všem aspektům hudební partitury – harmonii, melodii, kontrapunktu a rytmu. Dovednosti hry na klávesy otevírají dveře rychlému pokroku.“ Aaron Wunsch, The Juilliard School.

Základní díla

Studenti škol Nord Anglia mají k dispozici hudební repertoár skvělých uměleckých děl vybraných školou Juilliard, která se soustředí na 12 kategorií z různých žánrů, kultur a historických období. U každé kategorie je uveden příklad odpovídajícího ikonického základního díla, jako je např. Ambush from ten sides, tradiční čínské sólo na pipu, nebo Beethovenova pátá symfonie a další díla k hlubšímu zkoumání. Vaše dítě bude tato díla studovat po celou dobu studií, aby si každé z nich do hloubky osvojilo a zažilo propojení s hudbou.

Díla byla pečlivě vybrána na základě jejich ikonické kvality, naučitelných momentů a protože vašemu dítěti poskytnou široké muzikální vzdělání. Děti budou tato díla studovat po celou dobu studií, aby si každé z nich do hloubky osvojily a zažily.

Interaktivní aktivity povzbuzují studenty, aby se ponořili do těchto děl a jejich klíčových konceptů, a zároveň si díla dali do souvislostí s ostatními díly i jinými předměty.

Mezi hlavní díla patří:

 • Nástroj jako sólista: J. S. Bach: Cello Suite č. 3 C dur, BMV 1009
 • Hudba pro malé soubory: György Ligeti: 6 bagatel pro dechové kvinteto
 • Svět orchestru: Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, op. 67
 • Koncert: Felix Mendelssohn: Koncert pro housle e moll, op. 64
 • Improvizační hudba: Thelonious Monk: „Blue Monk“
 • Hudba vyprávějící příběh: Igor Stravinskij: Svěcení jara
 • Lidový původ: Doudou N’diane Rose: Chants du Burgam (Senegal, západní Afrika)
 • Hudba pro dramatické produkce: Wolfgang Amadeus Mozart: Hudba z Kouzelné flétny, K. 620
 • Hudba pro staré nástroje: tradiční čínská hudba: Ambush from Ten Sides
 • Píseň: George Gershwin: They Can’t Take That Away from Me
 • Hudba k filmu: John Williams: hudba k filmu k E.T. mimozemšťan
 • Skladatel působící na škole Juilliard: speciálně vybraný aktivní skladatel ze sítě absolventů školy Juilliard. Současný skladatel: Sean Shepherd
Girls Dancing Juilliard Dance Curriculum

Kurikulum taneční výchovy

See more