School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Lekce mateřského jazyka

Nabízíme hodiny mateřského jazyka vyučované v jazyce, kterým dítě mluví doma, a rozvíjíme znalosti o jeho zemi.

Studenti PBIS mohou absolvovat lekce „mateřského jazyka“ zaměřené na rozvoj mluvení, poslechu, čtení a psaní. Lekce se také zabývají tématy, které se týkají domovské země dítěte.

Lekce mateřského jazyka nabízíme na základní i střední škole. Jsou určeny pro studenty, kteří doma nemluví anglicky ani česky (pro české studenty máme na PBIS Český program).

Existuje mnoho důvodů, proč je důležité, aby se děti nadále vzdělávaly ve svém mateřském jazyce:

Dvojjazyčnost má pozitivní vliv na jazykový a vzdělávací rozvoj dětí.

Podpora mateřského jazyka ve škole pomáhá rozvíjet nejen mateřský jazyk, ale také schopnosti dětí v jazyce školní výuky.

Znalost mateřského jazyka u dětí je nestabilní a v předškolních letech se snadno vytratí.

Když nedržíme krok s mateřským jazykem dětí, znesnadní jim to komunikaci s rodinou a přáteli v jejich domovské zemi.

Konkrétní jazyky, pro které tyto lekce nabízíme, určujeme podle zájmu o ně, ale v každé třídě by měli být minimálně čtyři žáci – mluvčí daného jazyka. Studenti budou seskupeni podle věku a jazykových schopností.

Pro více informací prosím kontaktujte naši zápisovou kancelář.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?