School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Výlety na základní škole

Klíčem k našemu poslání na PBIS je rozvoj celé osobnosti. K tomu neodmyslitelně patří terénní výuka nebo školní výlety.

Terénní výuka je důležitou součástí vzdělávání dítěte.

Na 1. stupni každá třída pravidelně jezdí na jednodenní výlety (obvykle jednou za semestr), které se zaměřují na podporu výuky v rámci jejich učebních osnov.

Děti od 2. ročníku se také účastní pobytových výletů. Všechny probíhají v České republice a jejich délka se pohybuje mezi dvěma až pěti dny. Zaměřují se na fyzické a sociální dovednosti.

První stupeň ZŠ se také účastní každoročních mezinárodních soutěží ve sportu a předmětech učebních osnov. Jedná se například o matematickou olympiádu v Bratislavě nebo fotbalový výjezd do Berlína.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?