School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Podpora výuky na 2. stupni a střední škole

Na škole PBIS vidíme jako prvořadý emoční, sociální, morální a kulturní rozvoj všech dětí a zajištění jejich duševní pohody. Zavázali jsme se, že budeme podporovat rovnost a inkluzi ve škole i širší komunitě.

Třídní učitelé nabízejí individuální plán nebo možnost přizpůsobit učení na míru každému dítěti (včetně našich nejschopnějších), kdy jim poskytují vhodné materiály podle jejich zájmů a schopností.

Pracovníci zajišťující podporu učení se zaměřují hlavně na snižování rozdílů dovedností u dětí, které vyžadují pomoc odborníků. Hlavním ukazatelem úspěšné inkluze je individuální pokrok (akademický, emoční, týkající se chování a sociální). Pokud děti nedosahují dobrých výsledků, je naší odpovědností všimnout si toho a zajistit vhodná opatření, která jim pomohou zmenšit jejich mezery ve vzdělání.

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami mohou mít menší objem znalostí, ale nemusí to nutně znamenat, že budou dosahovat špatných výsledků. U těchto dětí se budeme zabývat možnými překážkami jejich vzdělávání, protože je naší odpovědností poskytnout jim maximální příležitost k tomu, aby získávaly znalosti a dosahovaly pokroku. Možná bude nutné přesně posoudit jejich potřeby, abychom mohli identifikovat jejich překážky v učení a informovat rodiče o tom, jak konkrétně danému studentovi pomoci.

Naším cílem je, aby se naši žáci a pracovníci cítili ve svém vzdělávacím prostředí oceňovaní, spokojení a v bezpečí.

Cíle a záměry

Aktivně vytváříme bezpečné, přijímající a stimulující školní prostředí, kde má každý právo učit se a každý dosáhne toho nejlepšího dle svých možností. Naším krédem je:

 

 • Všichni mají přístup k výuce.
 • Zajišťujeme nejvyšší možnou úroveň pokroku, těch nejlepších výsledků a dovedností pro všechny.
 • Uspokojujeme individuální potřeby díky široké škály opatření, včetně malých tříd nebo skupin, podpory ve třídě a práce jeden na jednoho, prodloužení času na práci a kreativních příležitostí k vyjádření či projektům.
 • Pečlivě mapujeme poskytované vybavení pro všechny studenty.
 • Dbáme na prostředí citlivě zařízené vzhledem ke kulturní rozmanitosti ve škole.
 • Zajišťujeme, aby byli všichni zaměstnanci vyškoleni ve svém oboru, neustále se profesně rozvíjeli a znali aktuální trendy.

 

Naším cílem je představovat spokojenou, zdravou a bezpečnou inkluzivní školu tím, že:

 

 • Uznáváme, reflektujeme a vážíme si dovedností, talentů, přínosu a rozmanitosti všech našich žáků.
 • Pečujeme komplexně o celé dítě, kdy jeho štěstí je středobodem všeho, co děláme.
 • Poskytujeme vysoce kvalitní pedagogicko-psychologickou péči, podporu a vedení.
 • Zajišťujeme zdraví, bezpečnost a pohodové zázemí žáků.
 • Nasloucháme obavám dětí a rodičů a reagujeme na ně.
 • Dbáme na vyvážení potřeb všech členů školní komunity.
 • Máme pochopení pro konkrétní potřeby dětí i rodičů v rámci mezinárodní školní komunity.
 • Zajišťujeme inkluzivní vzdělávání, kdy neustále revidujeme a hodnotíme účinnost poskytovaného vybavení a výsledků všech našich žáků.
 • Žáky a jejich rodiny zapojujeme do rozhodování, a pokud nemluví anglicky, v případě nutnosti využíváme služeb překladatele.
 • Obracíme se na řadu externích agentur ke konzultacím a podpoře a pokud je to možné, navazujeme spolupráci.
 • Proaktivním přístupem ze strany školy zajišťujeme, aby se děti a jejich rodiny ze všech kultur cítily pochopeny a oceňovány.
Cílem PBIS je odstranit překážky v učení a zapojení dětí, a proto věnujeme pozornost poskytovanému vybavení a dosahování výsledků u různých skupin studentů v naší škole.

Cíle a záměry

Cílem PBIS je odstranit překážky v učení a zapojení dětí, a proto věnujeme pozornost poskytovanému vybavení a dosahování výsledků u různých skupin studentů v naší škole.

 

Aktivně vytváříme bezpečné, přijímající a stimulující školní prostředí, kde má každý právo učit se a každý dosáhne toho nejlepšího dle svých možností. Naším krédem je:

 

 • Všichni mají přístup k výuce.
 • Zajišťujeme nejvyšší možnou úroveň pokroku, těch nejlepších výsledků a dovedností pro všechny.
 • Uspokojujeme individuální potřeby díky široké škály opatření, včetně malých tříd nebo skupin, podpory ve třídě a práce jeden na jednoho, prodloužení času na práci a kreativních příležitostí k vyjádření či projektům.
 • Pečlivě mapujeme poskytované vybavení pro všechny studenty.
 • Dbáme na prostředí citlivě zařízené vzhledem ke kulturní rozmanitosti ve škole.
 • Zajišťujeme, aby byli všichni zaměstnanci vyškoleni ve svém oboru, neustále se profesně rozvíjeli a znali aktuální trendy.

Naším cílem je představovat spokojenou, zdravou a bezpečnou inkluzivní školu tím, že:

 

 • Uznáváme, reflektujeme a vážíme si dovedností, talentů, přínosu a rozmanitosti všech našich žáků.
 • Pečujeme komplexně o celé dítě, kdy jeho štěstí je středobodem všeho, co děláme.
 • Poskytujeme vysoce kvalitní pedagogicko-psychologickou péči, podporu a vedení.
 • Zajišťujeme zdraví, bezpečnost a pohodové zázemí žáků.
 • Nasloucháme obavám dětí a rodičů a reagujeme na ně.
 • Dbáme na vyvážení potřeb všech členů školní komunity.
 • Máme pochopení pro konkrétní potřeby dětí i rodičů v rámci mezinárodní školní komunity.
 • Zajišťujeme inkluzivní vzdělávání, kdy neustále revidujeme a hodnotíme účinnost poskytovaného vybavení a výsledků všech našich žáků.
 • Žáky a jejich rodiny zapojujeme do rozhodování, a pokud nemluví anglicky, v případě nutnosti využíváme služeb překladatele.
 • Obracíme se na řadu externích agentur ke konzultacím a podpoře a pokud je to možné, navazujeme spolupráci.
 • Proaktivním přístupem ze strany školy zajišťujeme, aby se děti a jejich rodiny ze všech kultur cítily pochopeny a oceňovány.
 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?

 • Discover Our School | Prague British International School

  Discover Our School

  There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.