School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Children playing outside

Díky čemu je vzdělávání na Nord Anglia mimořádné?

Chceme, aby toho každé dítě dosáhlo více, než si kdy myslelo, že je možné. Na našich školách toho dosahujeme následovně.

Pusťte si naše video

(Requires Javascript)

O vzdělávání na Nord Anglia Education

Nord Anglia Education je organizace sdružující přední světově proslulé školy. Sdružujeme 76 mezinárodních, internátních a soukromých škol ve 31 zemích po celém světě. Dohromady vzděláváme více než 67 000 studentů ve věku od 2 do 18 let.

Jsme ambiciózní

Řídíme se jednou filozofií, která nás sjednocuje – jsme ambiciózní co se týče našich studentů, zaměstnanců a našeho sdružení škol. Věříme, že to, čeho mohou naši studenti dosáhnout, není nijak omezeno, a díky našemu přístupu podporujeme v akademickém, společenském a osobním úspěchu všechny děti.

Globální komunita

Obohacujeme podobu výuky vašeho dítěte, protože mu nabízíme příležitosti, které nejsou běžné. Vytvořili jsme Globální kampus propojující naše studenty po celém světě, aby se mohli učit každý den společně, ať už se jedná o online debaty a výzvy, expedice na savanu v Tanzanii nebo účinkování v našem Globálním orchestru v New Yorku.

Individuální vzdělávání

Početně malé třídy umožňují individuální přístup ke každému dítěti. Učitelé tak mohou reagovat na jeho silné stránky a přizpůsobit vzdělávací model tak, aby mu pomohli překonat případné výzvy. Rozvíjíme u dětí základní dovednosti, díky kterým budou moci uspět ve všech aspektech vzdělávání.

Učte se od nejlepších

Víme, že o úspěchu vašeho dítěte ve škole může rozhodnout kvalita výuky. Proto jsme vyvinuli jedinečný přístup k náboru, školení a podpoře učitelů, díky kterému zajišťujeme, že se vaše dítě učí od těch nejlepších.

Spolupracujeme také s předními světovými organizacemi, abychom dosáhli špičkové úrovně našeho vzdělávacího programu a činností. Například naše hudební kurikulum vzniklo ve spolupráci se školou The Juilliard School.

Úspěšný může být každý student

O tomto přístupu svědčí naše akademické výsledky, kdy každý třetí z našich studentů je přijat na některou ze 100 nejlepších světových univerzit. A pro nás je akademický úspěch jen začátkem. Naše škola podporuje rozvoj talentu dětí, aby mohly uspět ve všech aspektech vzdělávání, od sportu přes umění, jazyky až po technologie. U všech studentů pěstujeme lásku k učení, touhu zkoušet nové věci a hlavně být ctižádostivý.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?