School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Akreditace

Svou práci děláme se skutečným zapálením, a proto vašemu dítěti poskytneme to nejlepší možné vzdělání. Získali jsme řadu významných akreditací od předních vzdělávacích a zkušebních institucí.

Prague British International School je:

Členem Rady britských mezinárodních škol (COBIS). COBIS je členská asociace předních britských škol a je členem Rady nezávislých škol (ISC) Spojeného království.

Mezinárodním zkušebním centrem University of Cambridge. Mezinárodní zkušební komise University of Cambridge (CIE) je největším světovým poskytovatelem mezinárodních kvalifikací pro studenty ve věku 14–19 let.

Držitelkou titulu IB World School. The International Baccalaureate (IB) nabízí ty nejkvalitnější programy mezinárodního vzdělávání komunitě škol po celém světě. Ve více než 140 zemích toto studium absolvuje více než 900 000 studentů.

Registrovaná u Ministerstva školství Velké Británie prostřednictvím agentury Qualifications and Curriculum Development Agency (Agentura pro rozvoj kvalifikací a kurikula, QCDA), která poskytuje podporu školám při procesu hodnocení podle národního kurikula a provádění zkoušek. 

Členem Evropské rady mezinárodních škol (ECIS). ECIS je globální členská organizace, která svým členům nabízí příležitosti k profesionálnímu rozvoji. Mezi členy ECIS patří:

  • mezinárodní školy
  • jednotlivci (profesionálové z celého světa se zájmem o mezinárodní vzdělávání)
  • organizace (včetně vysokých škol, univerzit, poskytovatelů odborných služeb, vydavatelů, výrobců vzdělávacího vybavení)

Členem Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC) (Konference ředitelů a ředitelek). HMC zastupuje ředitele předních světových nezávislých škol.

Oficiálním centrem pro udělování Duke of Edinburgh's International Award (Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu) v České republice.

  • Discover Our School | Prague British International School

    Discover Our School

    There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.