School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Univerzita Nord Anglia

Víme, že vzdělávání vás baví a chcete neustále zlepšovat svou pedagogickou praxi. Nord Anglia Education se zavazuje podporovat rozvoj vašich dovedností a znalostí po celou dobu vaší kariéry.

Když se připojíte ke škole Nord Anglia Education, nestanete se součástí jen jedné školy, ale globální skupiny pedagogických profesionálů s přístupem k rozsáhlému poradenství a podpoře.

Univerzita Nord Anglia (NAU) nabízí bohatou kombinaci virtuálních i osobních příležitostí, které vám pomohou zlepšit své dovednosti a odborné znalosti a získat špičkové pedagogické myšlení.

  • Nord Anglia University
Příležitost pracovat v otevřeném, čestném, přemýšlivém a osvědčeném prostředí s jinými lidmi než z mé školy byla mimořádně cenná. Bývalý student NAU

Ke stažení