School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Náš kolektiv

Dveře školy PBIS jsou vždy otevřené a od chvíle, kdy do nich vstoupíte, ucítíte příjemnou a vřelou rodinnou atmosféru. Víme, že školní kolektiv bude tvořit nedílnou součást vašeho života, a naši učitelé, rodiče a žáci pomohou vaší rodině se okamžitě cítit jako doma. Existuje mnoho příležitostí, jak se zapojit do kolektivu. Rodiče a škola na příklad spolupracují při organizaci početných akcí a aktivit pro děti.