School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Jazykové lekce pro rodiče

PBIS runs language courses for parents in various languages and at all levels using qualified and experienced language teachers. 

Language lessons for parents

Jazykové lekce probíhají v kampusech Kamýk, Libuš i Vlastina a konají se během školního roku. Pro rodiče je to pohodlný způsob, jak začlenit výuku jazyka do svého každodenního programu. Mohou si tak zdokonalit angličtinu nebo češtinu, a možná oprášit i další jazyky.

Více informací o jazykových lekcích pro rodiče jsou k dispozici těm rodičům, jejichž děti aktuálně navštěvují PBIS, a to v  sekci pro rodiče v online virtuální škole.

Další informace o jazykových lekcích pro rodiče získáte na e-mailu Dan Škoda.