School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Akademický kalendář

Akademický kalendář 2021/22

Podzimní semestr  2021  

25. – 30. srpna

Přípravy učitelů

31. srpna

První den podzimního semestru

27. září

Školení zaměstnanců - není škola

28. září Státní svátek - není škola 

18. - 22. října

Semestrální prázdniny

28. října

Státní svátek - není škola 

17. listopadu

Státní svátek - není škola 

17. prosince

Konec 1. semestru a začátek vánočních prázdnin

Jarní semestr 2022  

5. ledna

První den jarního semestru

21. – 25. února

Semestrální prázdniny

8. dubna

Konec 2. semestru a začátek jarních prázdnin

Letní semestr 2022  

25. dubna

První den letního semestru

27. – 30. května

Semestrální prázdniny

30. června

Poslední den letního semestru

1. července

Začátek letních prázdnin