Reopening

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPersonal Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

 • A Global Family

  We come from over 60 different countries, and leave for some of the best universities around the world.

  Humanities

 • Personalized Education

  We offer inspiring education designed to nurture your child’s strengths, with one of the broadest post-16 curricula in North America.

  Neighborhood

 • Outstanding Teaching

  Our exam results are well above the global average, thanks to our inspiring and dedicated teachers.

  Maths Teacher

 • Exceptional Individuals

  Your child will grow into a considerate, confident adult, ready to explore a world of opportunities.

  Support Staff

 • Join Our School

  We’re a warm and welcoming community, and make parents and children feel like they’re part of something special.

  New Parents

 • Every Day is Different

  Catch up on the latest news and find out what we’re doing to brighten up your child’s school day.

  EY French

 • Get in Touch

  We’re looking forward to hearing from you, and answering your questions

  Admissions

Dutch Programme

Our Dutch programme includes courses required by the Dutch Ministry of Education. These courses allow our Dutch students to have a fluent return to Dutch schools.

De British International School of Houston biedt Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs (NTC-onderwijs) aan Nederlands sprekende kinderen. Het onderwijs staat onder toezicht van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en wordt ondersteund door de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De British School of Houston heeft op dit moment ongeveer 50 NTC-leerlingen. Er wordt in de huidige setting Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs aangeboden aan leerlingen van 3 tot 16 jaar, inclusief ondersteuning aan studenten die Nederlands als onderdeel van het International Baccalaureate (IB) Diploma gekozen hebben.

Voor onze kleuters (EY/Y1) is er een Nederlands taalverrijkingsprogramma, waarbij de Nederlandse leerkracht twee keer per week tijdens het reguliere lesrooster met de kinderen werkt.

De kinderen van Y2 (groep 3) t/m Y9 (leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs) krijgen voor en na schooltijd 3 uur Nederlandse les per week van een bevoegde docent. Zij hoeven dus niet na school nog ergens heengebracht te worden, hetgeen u en uw kind een extra belasting na schooltijd bespaart.

Voor de middelbare schoolleerlingen in Y10/Y11 (leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs) is Nederlands een keuzevak binnen het zgn. enrichmentprogramma. Ook zij krijgen drie uur per week les. Er wordt gewerkt naar een examen CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) op B1 of B2-niveau aan het eind van Y11. Het met goed gevolg afleggen van het B2-examen ‘Educatief Startbekwaam’ geeft toegang tot de meeste Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten. Het certificaat is afhankelijk van de gekozen studierichting 2-5 jaar geldig. 

Tijdens hun IB-studie in Y12/Y13 (leerjaar 5 en 6 van het voortgezet onderwijs) kunnen de leerlingen zich óf voorbereiden op het CNaVT-examen (indien dit nog niet is afgenomen aan het eind van het vierde leerjaar) óf zich verder bekwamen in het Nederlands via afstandsonderwijs en zich voorbereiden voor het IB-examen Dutch Language A Literature SL self-taught. Bij het met goed gevolg afleggen van het examen verkrijgen de leerlingen hiermee een bilingual IB-diploma (Engels en Nederlands). Het officiële IB-diploma van de student krijgt dan een speciale notitie dat de student tweetalig is opgeleid; een waardevolle vermelding!

Meer uitgebreide informatie vindt u op onze eigen NTC-schoolwebsite.