• Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  Primary children

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  Teacher with children

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  Student doing presentation

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  science lab

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  children outside

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Naše tri záväzky

 • boys

ZÁVÄZOK ČÍSLO 1

Vaše dieťa bude učenie baviť. Bude pozorovať svoj akademický a osobnostný rast a bude na sebe vedome pracovať, aby sa zlepšilo.

 

Čo to v praxi znamená?

 • Študentov učenie teší, pretože si látku precvičujú v praxi na rôznych projektoch, prezentáciách a pri praktickej činnosti. Študenti so svojimi učiteľmi a spolužiakmi o učebnej látke otvorene diskutujú.
 • Priebeh štúdia dokumentujeme. Minimálne raz za polovicu trimestra študentov testujeme. O výsledkoch testovania informujeme rodičov. Študenti sú oboznámení s postupom testovania a rozumejú mu.
 • Výsledky hodnotenia, ktoré má rôzne formy, slúžia žiakom na určenie nasledujúceho cieľa pre zlepšenie.
 • Hodnotíme celkový akademický pokrok študenta počas celého školského roku a porovnávame ho s medzinárodnými normami, ktoré nám napomáhajú objektívne posúdiť jeho zlepšenie.

Dôkaz

 • To, že študentov učenie teší a zaujíma, je možné vidieť v celej škole. Stačí si všimnúť ich zapájanie sa do učebných aktivít na hodinách, prelistovať si zošity, nazrieť do elektronických médií, prezrieť si školské nástenky či zamerať sa na mimoškolskú činnosť. Odráža sa to, samozrejme, aj na pozitívnych vzťahoch s učiteľmi či na priateľstvách so spolužiakmi.
 • Informácie o učebných plánoch sú dostupné študentom aj ich rodičom.
 • V 1. a 2.ročníku viac ako 25% detí dosiahne úroveň „Samostatný” (Independent) až úroveň „Nadaný“ (Advanced) na štvorbodovej hodnotiacej stupnici v matematike, angličtine a náukách.
 • V 3. až 6.ročníku viac ako 40% detí dosiahne úroveň „Samostatný” (Independent) až úroveň „Nadaný“(Advanced) v matematike, angličtine a prírodných vedách.
 • V 7. až 9.ročníku - viac ako 40% detí dosiahne úroveň „Samostatný” (Independent) až úroveň „Nadaný“ (Advanced) v matematike, angličtine a prírodných vedách.
 • V programe IGCSE viac ako 42% študentov dosiahne najvyššie hodnotenie A* alebo A.
 • V IB diplomovom programe máme priemerne 33 bodov a minimálne 20% našich študentov sa dostane na jednu z 50 prestížnych univerzít vo svete.

ZÁVÄZOK ČÍSLO 2

Vášmu dieťaťu vytvoríme na mieru ušitý plán komplexného rozvoja, o ktorom vás bude pravidelne informovať triedny učiteľ.

 

Čo to v praxi znamená?

 • Všetci žiaci a študenti získajú raz za trimester na mieru ušitý plán komplexného rozvoja, ktorý zhodnotí ich zlepšenie. Rodičia a študenti budú výsledky tohto plánu konzultovať s príslušnými učiteľmi.
 • Žiaci základnej školy trávia so svojím triednym učiteľom takmer celý deň, takže sa o výsledkoch rozprávajú priebežne počas školského dňa. 
 • Študenti gymnázia sa stretávajú so svojím triednym učiteľom každé ráno a aj inokedy, čo im poskytuje dostatočný priestor na konzultáciu.

 • Formálna, ale aj neformálna komunikácia s domácim prostredím dieťaťa prebieha pravidelne - a to telefonicky, e-mailom, cez sociálne médiá, ale aj cez odkazy v študentských diároch.

 • Rodičia sa môžu informovať o pokroku svojho dieťaťa a budeme radi, ak školu oboznámia s mimoškolskými aktivitami ich dieťaťa, ktoré obohacujú jeho vývoj.

Dôkaz

 •  Okrem neformálneho hodnotenia a spätnej väzby, ktorú rodičia dostávajú priebežne, študenti pravidelne dostávajú aj oficiálne vysvedčenia.
 • Triedny učiteľ pomáha dieťatu stanoviť si reálne ciele, aby sa neustále zlepšovalo. Ciele sa netýkajú len štúdia v škole, ale aj mimoškolských aktivít, ktoré môžu prispieť k jeho zdokonaľovaniu sa.
 • Triedny učiteľ pomáha študentovi urobiť si portfólio dosiahnutých cieľov. Tie dokumentujú dôležité etapy učenia, ktorými prešiel, na ktoré môže byť hrdý a za ktoré získal uznanie. 

ZÁVÄZOK ČÍSLO 2

Your child will grow in confidence, creativity and determination and have opportunities to demonstrate internationally-minded leadership. 

 

Čo to v praxi znamená?

 • Vaše dieťa sa zúčastní programov zameraných na rozvíjanie kreativity, telesných zdatností a sociálne orientovaných zručností - s dôrazom na pomoc okoliu. Do programov patrí nielen šport, hudba, výtvarné a dramatické umenie, zážitkové pobyty v prírode, ale aj príprava verejného prejavu či zapojenie sa do charitatívnych aktivít. Všetky spomenuté mimoškolské činnosti sú praktickými spôsobmi učenia sa a nadobúdania zručností, vďaka ktorým vaše dieťa nadobudne sebadôveru, odhodlanie a tvorivosť.
 • Vďaka medzinárodnému prostrediu, ktoré škola ponúka, majú mladí ľudia príležitosť rozvíjať vzťahy s ostatnými študentmi z celého sveta a vymieňať si skúsenosti s úspešnými absolventmi, ktorí zastávajú vedúce postavenia nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách.
 • Škola sa zaväzuje rozvíjať líderské schopnosti študentov, no kladie dôraz aj na to, aby samotní študenti cítili potrebu zlepšovať sa a byť nápomocní aj pre ostatných.

Dôkaz

 • Pravidelná účasť v Global Campus (virtuálne fórum študentov medzinárodných škôl) a osobné stretnutia pri športových aktivitách a na rôznych expedíciách, ktorých sa zúčastňujú aj študenti iných sesterských škôl Nord Anglia Education (NAE) alebo študenti tzv. dunajských škôl (medzinárodné školy v povodí Dunaja, ktoré sa stretávajú na športových podujatiach).
 • Pravidelná účasť na školských zhromaždeniach a iných podujatiach, na ktorých sa oceňuje úsilie a vynikajúce dosiahnuté výsledky, no zároveň sa tam študenti môžu vyjadriť k rôznym veciam a sú vypočutí.
 • Ocenenia najúspešnejších študentov Britskej medzinárodnej školy v Bratislave, ktoré sa odovzdávajú pri ukončení príslušného stupňa školy (Key Stage) počas celej školskej dochádzky, teda po ukončení 2.,6.,9. ročníka, po skúškach IGCSE a po maturite (IB).
 • Účasť na zážitkových pobytoch v prírode, medzinárodné oceňovanie „International Award“, „Les Martinets“ a expedícia do Tanzánie.