ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
01 Tháng Hai, 2015

Hội học sinh tham quan trường BIS – Tú Xương

Hội học sinh tham quan trường BIS – Tú Xương
Hội học sinh tham quan trường BIS – Tú Xương Sáng nay, Hội học sinh khối Tiểu học đã đến trường BIS cơ sở Tú Xương để tham dự buổi họp Hội học sinh của các trường trong hệ thống. Buổi họp được tổ chức để giúp các thành viên Hội học sinh làm quen với nhau và phát triển mối liên kết về mặt cá nhân cũng như trong công việc. Đây sẽ là nguồn động lực và hình mẫu để các em tham khảo khi suy nghĩ về vai trò của mình tại trường BVIS.

Sáng nay, Hội học sinh khối Tiểu học đã đến trường BIS cơ sở Tú Xương để tham dự buổi họp Hội học sinh của các trường trong hệ thống. Buổi họp được tổ chức để giúp các thành viên Hội học sinh làm quen với nhau và phát triển mối liên kết về mặt cá nhân cũng như trong công việc. Đây sẽ là nguồn động lực và hình mẫu để các em tham khảo khi suy nghĩ về vai trò của mình tại trường BVIS. Sau khi tham gia các trò chơi làm quen, đại diện Hội học sinh của mỗi cơ sở đã thuyết trình về những dự án mình đã thực hiện trong thời gian qua và trình bày kế hoạch hoạt động cho hai học kỳ tới. Các đại diện của trường BVIS đã tự tin thuyết trình về những hoạt động của Hội học sinh từ cuối năm học trước mà tiêu biểu là chiến dịch “Belt Up” đến đầu năm học này với “Tuần lễ Ăn uống Lành mạnh”. Hai đội trưởng của trường BVIS đã mang đến một bài thuyết trình chặt chẽ, có hệ thống và đầy cảm hứng. Giỏi lắm Alice và Oscar. Sau phần thuyết trình và thảo luận, các thành viên Hội học sinh đã cùng thưởng thức bữa trưa ngoài trời trước khi lên đường trở lại trường BVIS. Nhiệm vụ đặc biệt tiếp theo của Hội học sinh là hỗ trợ công tác tổ chức buổi Tiệc Giáng sinh của khối KS2 diễn ra vào ngày 18 tháng 12.

1