Tôn trọng sự Khác biệt và Cùng nhau Học tập: Cập nhật từ Câu lạc bộ Cộng đồng - celebrating-our-differences-and-learning-together-a-community-club-update
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
01 Tháng Mười Hai, 2016

Tôn trọng sự Khác biệt và Cùng nhau Học tập: Cập nhật từ Câu lạc bộ Cộng đồng

Tôn trọng sự Khác biệt và Cùng nhau Học tập: Cập nhật từ Câu lạc bộ Cộng đồng - celebrating-our-differences-and-learning-together-a-community-club-update
Tôn trọng sự Khác biệt và Cùng nhau Học tập: Cập nhật từ Câu lạc bộ Cộng đồng
Tôn trọng sự Khác biệt và Cùng nhau Học tập: Cập nhật từ Câu lạc bộ Cộng đồng “Lòng tốt là ngôn ngữ mà người khiếm thính có thể nghe và người khiếm thị có thể thấy.” – Mark Twain

Lòng tốt là ngôn ngữ mà người khiếm thính có thể nghe và người khiếm thị có thể thấy.” – Mark Twain

Trường BVIS có nhiều mục tiêu cho học sinh và giáo viên. Hai trong số các giá trị chủ chốt mà Nhà trường hy vọng nuôi dưỡng ở các em chính là sự quan tâm và lòng tôn trọng. Quan tâm đến các bạn đồng lứa, dù họ cần chúng ta giúp đỡ hoặc đơn giản là qua các hành động tử tế và cách đối đãi ân cần hàng ngày có thể là một cam kết đầy thử thách. Tôn trọng những người khác biệt vẫn có thể đem lại nhiều thứ cho Nhà trường và cộng đồng lớn hơn, điều này có thể đôi khi thật khó hiểu. Trường hy vọng các CLB Cộng đồng có thể đem đến một con đường là nơi các em có thể cùng gặp nhau để học hỏi thêm nhiều về các giá trị cốt lõi.

Brand login

Năm nay, Nhà trường đã giới thiệu một CLB mới cùng với trường liên kết có nhu cầu đặc biệt, trường Chuyên Biệt Rạng Đông. Nối tiếp sự thành công liên tiếp của CLB Xiếc, Trường muốn đem đến một CLB thứ nhì hấp dẫn dành riêng cho các học sinh trầm tính và nội tâm ở cả hai trường BVIS và CBRD.

Hàng tuần, Cô Vân Nguyễn và Cô Vân Đặng là quản lý CLB Đồng dao và CLB Sách ở Thư viện trường BVIS. Học sinh các khối Lớp 4 - Lớp 6 của trường BVIS gặp nhau mỗi tuần với một nhóm học sinh khác từ trường CBRD để cùng học với nhau. Vào cuối mỗi buổi, các em trường BVIS có thời gian để ngẫm nghĩ về buổi học trong tuần đó và đề xuất những việc cần làm cho tuần tiếp theo.

Một trong những khía cạnh giá trị nhất trong mối quan hệ giữa trường BVIS và trường CBRD chính là giáo viên và học sinh có thể đưa ra những đề xuất cho các giáo viên và học sinh khác chẳng hạn như những việc mà các em muốn làm trong những buổi tiếp theo. Cuộc đối thoại mở này đã dẫn đến một sáng kiến học tập lẫn nhau, trong đó học sinh CBRD dạy học sinh trường BVIS học ngôn ngữ khiếm thính. Các em trong CLB cũng dành thời gian lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời, làm động tác của các con thú và cùng tô màu với nhau.

Những thành tích của các em gồm có sự gia tăng nhận thức về việc chăm sóc, lòng trắc ẩn và sự cải thiện toàn diện ở thái độ nhiệt tình. Nhà trường rất tự hào về các thành viên trong CLB của trường BVIS.