ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
14 Tháng Chín, 2020

Gặp gỡ các thành viên năng động của Hội đồng Học sinh!

Các em học sinh được tích cực khuyến khích phát triển sự tự tin và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại BVIS.
Báo cáo đánh giá thẩm định của CIS
Tháng 1 năm 2016
Gặp gỡ các thành viên năng động của Hội đồng Học sinh! Nhà Trường vui mừng được giới thiệu những thành viên năng động của Hội đồng Học sinh khối Tiểu học và Trung học trong năm học 2020-2021!

Nhà Trường vui mừng được giới thiệu những thành viên năng động của Hội đồng Học sinh khối Tiểu học và Trung học trong năm học 2020-2021!

IMG_2954

Hội đồng Học sinh được thành lập nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn nữa cho học sinh BVIS,  giúp các em phát triển các kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Ở cả khối Tiểu học và Trung học, mục tiêu của Hội đồng Học sinh  là đại diện các quyền lợi xã hội và học tập cho tất cả các học sinh trong trường. Hội đồng Học sinh thúc đẩy tinh thần và sự đoàn kết trong toàn trường thông qua rất nhiều hoạt động do các em tự khởi xướng, tạo ra những cá nhân lãnh đạo có thể truyền cảm hứng đến những học sinh khác ở tất cả các lĩnh vực dựa theo sứ mệnh giáo dục của Nhà trường vào đời sống học đường.

BVIS HCMC Secondary Student Council 2020-2021

Những đại diện được tuyển chọn của Hội đồng Học sinh thường xuyên gặp gỡ nhau và tham gia tích cực vào việc nghiên cứu cũng như giải quyết các vấn đề của học sinh, tổ chức các sự kiện xã hội, tăng cường kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.

Hội đồng Học sinh được cộng đồng toàn trường tôn trọng vì những cam kết liên tục của các em nhằm đóng góp giúp Trường trở nên ngày một tốt đẹp hơn. 

Học sinh BVIS được trao cơ hội tương tác cùng Ban Lãnh đạo  Trường về những sáng kiến của toàn trường và kế hoạch phát triển trong tương lai: đây chính là điều khiến Hội đồng Học sinh trở nên cực kỳ quan trọng tại  BVIS.

Các mục tiêu chính của Hội đồng Học sinh bao gồm:

  • Tạo ra một môi trường thoải mái và luôn được chào đón thông qua giao tiếp và hiểu biết giữa các học sinh với nhau
  • Thúc đẩy một môi trường mà ở đó tất cả học sinh đều biết tôn trọng và quan tâm lẫn nhau
  • Trau dồi các kỹ năng, thái độ cũng như có trình độ cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu thành công và có trách nhiệm
  • Là tiếng nói đại diện quan điểm Việt trong việc ra quyết định của Trường

Thông qua những sứ mệnh này, Hội đồng Học sinh đặt ra những mục tiêu đóng góp đưa BVIS trở thành một môi trường học tập ngày càng sôi nổi và có sự hiểu biết lẫn nhau của cộng đồng Trường ở trong và ngoài lớp học.