ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
16 Tháng Ba, 2020

Chương trình Trường học Toàn cầu Trực tuyến

Chương trình Trường học Toàn cầu Trực tuyến cho phép các em học tập ở khắp mọi nơi

Lớp học Toàn cầu Trực tuyến

Lớp học Toàn cầu Trực tuyến mang đến một môi trường học tập mà ở đó học sinh có thể tạo ra nội dung, làm việc với các chuyên gia được mời và thảo luận với những học sinh khác. Các em có thể học tập cùng với 39.000 học sinh và các chuyên gia được tuyển chọn trên khắp thế giới thông qua việc truy cập vào một loạt các khóa học, thông tin và thử thách dành cho lứa tuổi của mình.

Đây là một môi trường học tập trực tuyến an toàn và hài hòa, giúp học sinh tự định hướng việc học tập của mình. Chỉ có học sinh thuộc hệ thống Nord Anglia mới được phép truy cập dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.

Đội ngũ giáo viên và chuyên gia giáo dục đã thiết kế Lớp học Toàn cầu Trực tuyến để hỗ trợ chương trình học chính và nâng cao việc học của các em bằng cách hợp tác với các tổ chức hàng đầu thế giới như Imperial College London và Oxfarm.

Lớp học Toàn cầu Trực tuyến hỗ trợ các em học tập ở một số môn học chính sau:

  • Nghệ thuật
  • Tiếng Anh
  • Nhân văn học
  • Các ngôn ngữ thế giới
  • Thể thao và Sức khỏe
  • Khoa học, Công nghệ và Toán

Nội dung cũng được thiết kế để nuôi dưỡng những kỹ năng chuyển tiếp và giúp các em tự tin đưa ra sáng kiến, tạo ra nội dung và thách thức bản thân và lãnh đạo.

Vui lòng bấm vào đường dẫn sau để tìm hiểu thêm về lớp học Toàn cầu Trực tuyến và các hoạt động mà học sinh có thể tiếp cận để hỗ trợ việc học của mình.

Nội dung được thiết kế để hình thành trong các em những kỹ năng chuyển tiếp giúp các em tự tin đưa ra sáng kiến, nội dung cũng như tự thách thức bản thân mình và hướng đến kỹ năng lãnh đạo định hướng.

Làm việc với các bạn học sinh khác trên thế giới sẽ giúp các em có được cách tiếp cận toàn cầu. Các em sẽ có được những góc nhìn đa dạng về thực tiễn các vấn đề trên thế giới.