ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
05 Tháng Tám, 2022

Hội học sinh

Hội đồng Học sinh được thành lập nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn nữa cho học sinh BVIS,  giúp các em phát triển các kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Hội học sinh là gì?

Ở cả khối Tiểu học và Trung học, mục tiêu của Hội đồng Học sinh  là đại diện các quyền lợi xã hội và học tập của tất cả các học sinh trong trường. Hội đồng Học sinh thúc đẩy tinh thần và sự đoàn kết của toàn trường thông qua rất nhiều hoạt động do các em khởi xướng, tạo ra những người lãnh đạo có thể truyền cảm hứng đến những học sinh khác ở tất cả các lĩnh vực theo Sứ mệnh giáo dục của Nhà trường vào đời sống học đường.

Những đại diện được tuyển chọn của Hội đồng Học sinh thường xuyên gặp gỡ nhau và tham gia tích cực vào việc nghiên cứu cũng như giải quyết các vấn đề của học sinh, tổ chức các sự kiện xã hội, tăng cường kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.

 

 

 

Hội đồng học sinh làm gì?

Hội đồng Học sinh có vị trí quan trọng đối với cộng đồng toàn trường vì những cam kết không ngừng của các em nhằm mang đến một môi trường học tập ngày càng phát triển.

Học sinh BVIS được trao cơ hội tương tác cùng Ban Lãnh đạo  Trường về những sáng kiến của toàn trường và kế hoạch phát triển trong tương lai: đây chính là điều khiến Hội đồng Học sinh trở nên cực kỳ quan trọng tại  BVIS.

Các mục tiêu chính của Hội đồng Học sinh bao gồm:

  • Tạo ra một môi trường thoải mái và luôn được chào đón thông qua giao tiếp và hiểu biết giữa các học sinh với nhau
  • Thúc đẩy một môi trường mà ở đó tất cả học sinh đều biết tôn trọng và quan tâm lẫn nhau
  • Trau dồi các kỹ năng, thái độ cũng như có trình độ cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu thành công và có trách nhiệm
  • Là tiếng nói đại diện quan điểm Việt trong việc ra quyết định của Trường

Thông qua những sứ mệnh này, Hội đồng Học sinh đặt ra những mục tiêu đóng góp đưa BVIS trở thành một môi trường học tập ngày càng sôi nổi và có sự hiểu biết lẫn nhau của cộng đồng Trường ở trong và ngoài lớp học.